Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Länkar

1. Allmän information

Bakgrund till medborgarinitiativet

Behöriga nationella myndigheter

2. Andra EU-institutioners webbplatser om medborgarinitiativet

Europaparlamentet – EU:s medborgarinitiativ

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – EU:s medborgarinitiativ

3. Organisationer och webbplatser som tillhandahåller information, hjälp eller diskussionsforum om medborgarinitiativet

EurActiv: http://eci.blogactiv.eu

Green European Foundation: www.europeancitizensinitiative.eu

Initiative and Referendum Institute Europe: https://www.democracy-international.org/european-citizens-initiative-reform

ECI support center: http://ecas.org/services/eci-support-centre/

Ansvarsfriskrivning: Kommissionen har inget som helst ansvar för innehållet på de externa webbplatserna ovan och tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas. Kontakta oss om du vill att vi ska lägga till din organisation i listan.

4. Namninsamling på nätet

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011 av den 17 november 2011 om tekniska specifikationer för system för insamling via internet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet PDF

JoinUp