Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Užitočné odkazy

1. Všeobecné informácie

História iniciatívy občanov

Príslušné vnútroštátne orgány

2. Webové lokality ďalších inštitúcií o európskej iniciatíve občanov

Európsky parlament – Európska iniciatíva občanov

Európsky hospodársky a sociálny výbor – Európska iniciatíva občanov

3. Organizácie a webové lokality ponúkajúce informácie, poradenstvo a/alebo diskusné platformy v súvislosti s európskou iniciatívou občanov

EurActiv: http://eci.blogactiv.eu

Green European Foundation: www.europeancitizensinitiative.eu

Initiative and Referendum Institute Europe: https://www.democracy-international.org/european-citizens-initiative-reform

ECI support center: http://ecas.org/services/eci-support-centre/

Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah uvedených stránok nesú výhradnú zodpovednosť ich príslušní vlastníci. Európska komisia nezodpovedá za obsah webových stránok, na ktoré sa odkazu je na tejto webovej lokalite, a nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie informácií uvedených na týchto stránkach. V prípade, že chcete do tohto zoznamu pridať aj svoju organizáciu, napíšte nám e-mail.

4. Online zber

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2011 zo 17. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre online systémy zberu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov. PDF

JoinUp