Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Przydatne linki

1. Informacje ogólne

Historia inicjatywy obywatelskiej

Właściwe organy krajowe

2. Strony internetowe innych instytucji dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Parlament Europejski – europejska inicjatywa obywatelska

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – europejska inicjatywa obywatelska

3. Organizacje i strony internetowe oferujące informacje, pomoc i/lub platformy dyskusyjne dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej

EurActiv: http://eci.blogactiv.eu

Green European Foundation: www.europeancitizensinitiative.eu

Initiative and Referendum Institute Europe: https://www.democracy-international.org/european-citizens-initiative-reform

ECI support center: http://ecas.org/services/eci-support-centre/

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności: Za treść stron wymienionych powyżej odpowiadają ich twórcy. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść stron wymienionych na tej stronie ani za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych na nich informacji. Jeśli chcieliby Państwo dodać swoją organizację do tej listy, prosimy o kontakt z nami .

4. Gromadzenie deklaracji online

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1179/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. ustanawiające specyfikacje techniczne w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej PDF

JoinUp