Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief beginnen

Links

1. Algemene informatie

Geschiedenis van het burgerinitiatief

Bevoegde instanties in de EU-landen

2. Meer institutionele websites over het Europees burgerinitiatief

Europees Parlement - Europees burgerinitiatief

Europees Economisch en Sociaal Comité - Europees burgerinitiatief

3. Organisaties en websites die informatie, hulp en/of discussieplatforms over het Europees burgerinitiatief bieden

Initiative.eu

Green European Foundation: www.europeancitizensinitiative.eu

Initiative and Referendum Institute Europe: www.iri-europe.org/european-citizens-initiative

CitizenHouse.eu – ECI support centre

Als uw organisatie ook op deze lijst wil komen, neem dan contact met ons op.

4. Online inzamelen van steunbestuigingen

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1179/2011 van de Commissie van 17 november 2011 tot vaststelling van technische specificaties voor systemen voor het online verzamelen van steunbetuigingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief

JoinUp