Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Noderīgas saites

1. Vispārīga informācija

Pilsoņu iniciatīvas vēsture

Kompetentās valsts iestādes

2. Citu iestāžu tīmekļa vietnes par Eiropas pilsoņu iniciatīvu

Eiropas Parlaments – Eiropas pilsoņu iniciatīva

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja – Eiropas pilsoņu iniciatīva

3. Organizācijas un tīmekļa vietnes, kur atrodama informācija, palīdzība un/vai forumi diskusijām par Eiropas pilsoņu iniciatīvu

EurActiv: http://eci.blogactiv.eu

Green European Foundation: www.europeancitizensinitiative.eu

Initiative and Referendum Institute Europe: https://www.democracy-international.org/european-citizens-initiative-reform

ECI support center: http://ecas.org/services/eci-support-centre/

Atruna: par iepriekš norādīto lapu saturu atbild tikai to īpašnieki. Eiropas Komisija neatbild ne par to lapu saturu, uz kurām šajā vietnē dotas saites, ne par minētajās lapās iekļautās informācijas izmantošanu. Ja vēlaties, lai šim sarakstam pievienotu arī jūsu organizāciju, sazinieties ar mums.

4. Elektroniskā parakstu vākšana

Komisijas 2011. gada 17. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1179/2011, ar ko nosaka tehniskās specifikācijas vākšanas tiešsaistes sistēmām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu. PDF

JoinUp