Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Kommissionens program för namninsamling

Kommissionen har utvecklat ett program med öppen källkod som du kan använda när du utformar ditt system.

Programmet innehåller alla de funktioner du behöver för att samla in underskrifter på nätet med hjälp av formulär som följer mallarna i förordningen om medborgarinitiativet, säkert lagra undertecknarnas uppgifter och exportera uppgifterna till de nationella myndigheterna. Programmet gör det omöjligt för en person att skriva på ett initiativ två gånger. Det följer också riktlinjerna för webbinnehåll 2.0.

Du kan lätt anpassa programmet till ditt medborgarinitiativ och ladda upp all relevant information om initiativet via ditt användarkonto på den här webbplatsen.

Programmet är gratis att ladda ner och använda.

Hur är programmet uppbyggt?

Programmet består av två delar:

I offlineläget kan du konfigurera och testa systemet. På så sätt kan du provköra programmet innan du ber kommissionen att registrera ditt initiativförslag och innan du ber den nationella myndigheten att godkänna namninsamlingssystemet. Innan du ställer om till online och startar namninsamlingen måste du ladda upp myndigheternas intyg om systemet och ha fått en bekräftelse på att initiativförslaget har registrerats.

Läs mer i användarhandboken

Varför ska jag använda programmet?

Om du vill samla in underskrifter på nätet måste du ha ett namninsamlingssystem som uppfyller de tekniska specifikationerna i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011.

Innan du börjar namninsamlingen ska du be de nationella myndigheterna att godkänna systemet. De kontrollerar då att systemet uppfyller de tekniska specifikationerna.

När du utformar ditt system kan du använda kommissionens program eller ett annat valfritt program.

Kommissionens program uppfyller redan de relevanta säkerhetskraven och tekniska kraven, dvs. punkterna 1, 2.3–2.7.2, 2.7.3 a, b, d, f och h, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.7 b och c, 2.7.8, 2.7.10, 2.12, 2.14, 3.1, 3.2 och delvis punkterna 2.7.3 c och e, 2.7.7 a och d, 2.8–2.11, 2.13 samt 3.3 i bilagan till förordning (EU) nr 1179/2011. Du behöver därför bara se till att systemets övriga delar (bl.a. värdmiljö och affärsprocesser) uppfyller de tekniska specifikationerna (punkterna 2.1, 2.2, 2.7.3 g, 2.7.6, 2.7.9, 2.15–2.20.2 och 3.4 och delvis punkterna 2.7.3 c och e, 2.7.7 a och d, 2.8–2.11, 2.13 och 3.3 i bilagan till förordning (EU) nr 1179/2011.
Godkännandet går därmed snabbare.

Frågor och svar om kommissionens namninsamlingsprogram

Var hämtar jag programmet?

Ladda ner programmet från JoinUp.

Under fliken e-library hittar du all information du behöver, bland annat en användarhandbok och installationsanvisningar.

För att testa programmet utan att installera det kan du använda demoversionen.