Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Programska oprema Komisije za sisteme spletnega zbiranja

Za pomoč organizatorjem pri vzpostavitvi sistema je Komisija razvila odprtokodno programsko opremo.

Programska oprema ima vse osnovne funkcije, ki so potrebne za spletno zbiranje izjav o podpori z obrazci, skladnimi z uredbo o državljanski pobudi, varno shranjevanje osebnih podatkov podpisnikov in izvoz podatkov, ki jih zahtevajo pristojni nacionalni organi. Skladna je s smernicami o dostopnosti spletnih vsebin (WCAG 2.0) in preprečuje oddajo dvojnikov izjav o podpori.

Opremo, s katero lahko organizatorji vse pomembne informacije o pobudi uvozijo s spletišča Evropske komisije, je mogoče enostavno prilagoditi vsaki predlagani državljanski pobudi.

Programska oprema je brezplačna.

Sestavni deli programske opreme

Opremo sestavljata javni del in vmesnik za upravljanje sistema:

V nepovezanem načinu uporabe sistema lahko organizatorji sistem pripravijo in preizkusijo, preden začnejo zbirati izjave o podpori. Organizatorji lahko v tem načinu preizkusijo programsko opremo, preden pri Evropski komisiji zaprosijo za prijavo predlagane pobude. Poleg tega lahko svoj sistem pripravijo na pridobitev potrdila o skladnosti, za katerega morajo zaprositi pri pristojnem nacionalnem organu. Preden lahko organizatorji sistem preklopijo v povezani način in začnejo zbirati izjave na spletu, morajo v sistem naložiti potrdilo o skladnosti in od Komisije prejeti potrdilo o prijavi predlagane pobude.

Podrobnejša navodila boste našli v navodilih za uporabnike.

Prednosti uporabe programske opreme Komisije

Organizatorji, ki želijo izjave o podpori zbirati na spletu, morajo vzpostaviti sistem spletnega zbiranja, ki je skladen s tehničnimi specifikacijami za sisteme spletnega zbiranja (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1179/2011).

Skladnost s tehničnimi specifikacijami preverijo pristojni nacionalni organi, pri katerih organizatorji, preden začnejo na spletu zbirati izjave o podpori, zaprosijo za izdajo potrdila o skladnosti.

Organizatorji lahko za vzpostavitev sistema uporabijo programsko opremo, ki jo je razvila Evropska komisija, ali drugo programsko opremo po svoji izbiri.

Programska oprema Komisije že izpolnjuje ustrezne varnostne in tehnične zahteve iz priloge k Uredbi (EU) št. 1179/2011, in sicer točke 1, 2.3 do 2.7.2, 2.7.3 (a), (b), (d), (f), (h), 2.7.4, 2.7.5, 2.7.7 (b), (c), 2.7.8, 2.7.10, 2.12, 2.14, 3.1, 3.2 ter deloma točke 2.7.3 (c), (e), 2.7.7 (a), (d), 2.8 do 2.11, 2.13, 3.3. Zato bodo organizatorji, ki uporabijo to programsko opremo, morali zagotoviti samo, da tudi drugi deli njihovega sistema (npr. okolje za gostovanje in poslovni procesi) izpolnjujejo zadevne tehnične specifikacije iz priloge k Uredbi (EU) št. 1179/2011, in sicer točke 2.1, 2.2, 2.7.3 (g), 2.7.6, 2.7.9, 2.15 do 2.20.2, 3.4 ter deloma točke 2.7.3 (c), (e), 2.7.7 (a), (d), 2.8 do 2.11, 2.13 in 3.3.
Na ta način je pridobitev potrdila o skladnosti lažja.

Podrobneje v razdelku Pogosta vprašanja.

Kje poiskati programsko opremo Komisije

Paket programske opreme lahko prenesete s spletišča JoinUp.

V razdelku e-Library boste našli tudi uporabne dokumente, denimo navodila za uporabnike in navodila za namestitev.

Programsko opremo lahko najprej tudi preizkusite, ne da bi jo morali namestiti, in sicer s predstavitveno različico.