Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Oprogramowanie do tworzenia systemów gromadzenia danych online opracowane przez Komisję

Aby pomóc organizatorom w stworzeniu swojego systemu zbierania deklaracji online, Komisja opracowała oprogramowanie typu open source.

Oprogramowanie to zawiera wszystkie podstawowe funkcje umożliwiające zbieranie deklaracji poparcia online za pomocą formularzy zgodnych z rozporządzeniem w sprawie inicjatywy obywatelskiej, bezpieczne przechowywanie danych sygnatariuszy oraz eksportowanie danych do właściwych organów krajowych. Oprogramowanie jest zgodne z drugą wersją Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG 2.0) i uniemożliwia ponowne złożenie deklaracji poparcia.

Oprogramowanie można z łatwością skonfigurować, przystosowując je w ten sposób do dowolnej inicjatywy obywatelskiej – wystarczy, że organizatorzy załadują ze swojego konta w tym portalu wszelkie istotne informacje na temat inicjatywy.

Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie.

Co zawiera oprogramowanie?

Oprogramowanie zawiera interfejs publiczny oraz interfejs konfiguracyjny.

Tryb offline oprogramowania pozwala organizatorom na przygotowanie i przetestowanie systemu przed rozpoczęciem gromadzenia deklaracji. Przed zwróceniem się do Komisji o rejestrację proponowanej inicjatywy, organizatorzy mogą przetestować oprogramowanie w trybie offline. Tryb ten umożliwia im również przygotowanie swojego systemu do procedury certyfikacji przeprowadzanej przez właściwe organy krajowe. Aby zmienić tryb na online i rozpocząć gromadzenie deklaracji poparcia, organizatorzy muszą załadować certyfikat zgodności swojego systemu i otrzymać potwierdzenie rejestracji proponowanej inicjatywy.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Instrukcji obsługi.

Dlaczego warto korzystać z tego oprogramowania?

Organizatorzy, którzy chcą gromadzić deklaracje poparcia online, muszą stworzyć system internetowy zgodny ze specyfikacjami technicznymi określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1179/2011.

Zgodność ze specyfikacjami technicznymi jest weryfikowana przez właściwe organy krajowe, do których organizatorzy zwracają się o certyfikację swojego systemu przed rozpoczęciem zbierania deklaracji poparcia online.

Jako podstawę do opracowania własnego systemu organizatorzy mogą wykorzystać oprogramowanie Komisji lub wybrać do tego celu inne dowolne oprogramowanie.

Oprogramowanie Komisji spełnia już wymogi techniczne i wymogi w zakresie bezpieczeństwa zawarte w punktach: 1, 2.3 do 2.7.2, 2.7.3 a), b), d), f) i h), 2.7.4, 2.7.5, 2.7.7 b) i c), 2.7.8, 2.7.10, 2.12, 2.14, 3.1, 3.2 oraz częściowo w punktach 2.7.3 c) i e), 2.7.7 a) i d), 2.8 do 2.11, 2.13 oraz 3.3 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1179/2011. Dlatego też organizatorzy korzystający z tego oprogramowania będą musieli jedynie dopilnować, by pozostałe elementy ich systemu (np. środowisko hostingowe, procesy biznesowe) spełniały odpowiednie wymogi określone w specyfikacjach technicznych (punkty 2.1, 2.2, 2.7.3 g), 2.7.6, 2.7.9, 2.15 do 2.20.2, 3.4 oraz częściowo punkty 2.7.3 c) i e), 2.7.7 a) i d), 2.8 do 2.11, 2.13 oraz 3.3 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1179/2011).
Uprości to przebieg certyfikacji.

Więcej informacji można znaleźć w dziale FAQ.

Gdzie można pobrać oprogramowanie opracowane przez Komisję?

Oprogramowanie można pobrać na stronie JoinUp.

W dziale elektronicznej biblioteki (e-Library) dostępna jest pełna dokumentacja oprogramowania, która obejmuje Instrukcję obsługi i Wskazówki dotyczące instalacji.

Aby przetestować oprogramowanie bez konieczności instalowania go, prosimy obejrzeć wersję próbną.