Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Door de Commissie ontwikkelde software voor het online-inzamelingssysteem

Om de organisatoren te helpen een online-inzamelingssysteem op te zetten, heeft de Commissie open-sourcesoftware ontwikkeld.

Deze software biedt alle basisfuncties die nodig zijn om steunbetuigingen online te verzamelen met formulieren die aan de burgerinitiatiefverordening voldoen, de handtekeningen van de ondertekenaars veilig op te slaan en de gegevens te exporteren met het oog op de verificatie door de bevoegde nationale autoriteiten. De software voldoet ook aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.0 en voorkomt dubbele steunbetuigingen.

Als organisator kunt u de software gemakkelijk configureren voor uw eigen burgerinitiatief door de informatie hierover van uw organisatoraccount op de website te downloaden en te importeren.

De software is gratis.

Waaruit bestaat deze software?

De software bestaat uit een publieksinterface en een configuratiemodule:

In de offline modus kunt u uw systeem configureren en testen voordat u handtekeningen begint te verzamelen. U kunt de software offline testen voor u uw voorgestelde burgerinitiatief door de Commissie laat registreren. Offline kunt u uw systeem ook klaarmaken voor de indiening van het certificatieverzoek bij de bevoegde nationale autoriteit. Om online te gaan en met het inzamelen van handtekeningen te beginnen, moet u eerst het certificaat voor uw onlinesysteem uploaden en het registratiebewijs voor uw burgerinitiatief hebben ontvangen.

Meer gegevens hierover vindt u in de handleiding bij de software.

Waarom deze software gebruiken?

Als u steunbetuigingen via internet wilt inzamelen, moet u een online-inzamelingssysteem ontwikkelen dat beantwoordt aan de technische specificaties die zijn vastgelegd in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1179/2011 van de Commissie.

Voordat u met inzamelen begint, moet u de bevoegde nationale autoriteit vragen om na te gaan en te certificeren of uw systeem aan die technische specificaties voldoet.

U kunt de door de Commissie ontwikkelde software als uitgangspunt voor uw systeem gebruiken, maar u mag ook van andere software gebruikmaken.

De software van de Commissie voldoet al aan de relevante technische en veiligheidseisen, namelijk de punten 1, 2.3 t/m 2.7.2, 2.7.3 a), b), d), f), h), 2.7.4, 2.7.5, 2.7.7 b), c), 2.7.8, 2.7.10, 2.12, 2.14, 3.1, 3.2, en gedeeltelijk de punten 2.7.3 c), e), 2.7.7 a), d), 2.8 t/m 2.11, 2.13, 3.3 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1179/2011. Als u deze software gebruikt, hoeft u er daarom alleen nog voor te zorgen dat de overige onderdelen van uw systeem (bijv. hosting-omgeving en bedrijfsproces) aan de relevante technische specificaties voldoen, te weten de punten 2.1, 2.2, 2.7.3 g), 2.7.6, 2.7.9, 2.15 t/m 2.20.2, 3.4, en gedeeltelijk de punten 2.7.3 c), e), 2.7.7 a), d), 2.8 t/m 2.11, 2.13, 3.3 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1179/2011.
De certificering wordt hierdoor vereenvoudigd.

Meer informatie hierover leest u in de Veelgestelde vragen.

Waar kunt u de software van de Commissie downloaden?

Het softwarepakket kunt u downloaden via JoinUp.

De documentatie vindt u in de "e-Library". Zij omvat de handleiding en de installatiehandleiding.

Als u de software wilt uitproberen zonder deze te installeren, bekijk dan eerst de demoversie.