Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Komisijas izstrādātā elektronisko vākšanas sistēmu programmatūra

Lai organizatoriem palīdzētu izveidot elektronisku vākšanas sistēmu, Komisija ir izstrādājusi atklātā pirmkoda programmatūru.

Tā nodrošina visas galvenās funkcijas, kas vajadzīgas, lai, izmantojot Regulai par pilsoņu iniciatīvu atbilstīgās veidlapas, varētu tīmeklī vākt paziņojumus par atbalstu, droši noglabāt datus par parakstītājiem un eksportēt datus, lai tos varētu pārbaudīt valsts kompetentās iestādes. Tā atbilst tīmekļa satura pieejamības pamatnostādņu 2.0 versijai un nepieļauj atbalsta paziņojumu dublēšanu.

To var viegli konfigurēt jebkurai ierosinātai pilsoņu iniciatīvai, proti, ar tās palīdzību organizatori var savā organizatoru kontā, kas izveidots šajā vietnē, augšupielādēt visu svarīgo informāciju par savu iniciatīvu.

Minētā programmatūra ir pieejama par velti.

Kas tajā ietilpst?

Programmatūru veido publiskā saskarne un administrēšanas saskarne:

Bezsaistes režīmā organizatori (administratori) var sagatavot un izmēģināt sistēmu, pirms ir sākta parakstu vākšana internetā. Organizatori var pārbaudīt programmatūru šajā režīmā un tad prasīt, lai Komisija reģistrē viņu ierosināto iniciatīvu. Šajā režīmā organizatori var arī sagatavot savu sistēmu, un tad prasīt, lai valsts kompetentā iestāde to sertificē. Lai pārietu tiešsaistes režīmā un sāktu atbalsta paziņojumu vākšanu internetā, organizatoriem augšupjāielādē viņu sistēmas sertifikāts un jābūt saņemtam arī apstiprinājumam par to, ka viņu ierosinātā iniciatīva ir reģistrēta.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet programmatūras lietotāja rokasgrāmatu.

Kāpēc ieteicams lietot šo programmatūru?

Organizatoriem, kuri vēlas vākt paziņojumus par atbalstu internetā, jāizveido elektroniskā vākšanas sistēma, kas atbilst tehniskajām specifikācijām, kas paredzētas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1179/2011.

Atbilstību tehniskajām specifikācijām pārbauda valsts kompetentā iestāde(-s), kurai(-ām) organizatori lūdz, lai tā(-s) sertificē viņu sistēmu, pirms sākta atbalsta paziņojumu vākšana internetā.

Savas sistēmas izveidei organizatori var izmantot Komisijas izstrādāto programmatūru vai citu viņu brīvi izvēlētu programmatūru.

Komisijas programmatūra jau atbilst attiecīgajām drošības un tehniskajām prasībām, t.i., prasībām, kuras izvirzītas Regulas (ES) Nr. 1179/2011 pielikuma šādos punktos: 1., 2.3. līdz 2.7.2., 2.7.3. a), b), d), f), h), 2.7.4., 2.7.5., 2.7.7. b) un c), 2.7.8., 2.7.10., 2.12., 2.14., 3.1., 3.2., un daļēji punktiem 2.7.3. c), e), 2.7.7. a), d), 2.8. līdz 2.11., 2.13., 3.3. Tāpēc organizatoriem, kuri izmanto šo programmatūru, būs vienīgi jānodrošina, lai citi viņu sistēmas elementi (piem., viesošanas vide un darba procedūra) atbilstu attiecīgajām specifikācijām (proti, prasībām, kas izvirzītas Regulas (ES) Nr. 1179/2011 pielikuma šādos punktos: 2.1., 2.2., 2.7.3. g), 2.7.6., 2.7.9., 2.15. līdz 2.20.2., 3.4., un daļēji prasībām, kas izvirzītas šādos punktos: 2.7.3. c), e), 2.7.7. a), d), 2.8. līdz 2.11., 2.13., 3.3.).
Līdz ar to sertificēšana būs vienkāršāka.

Plašāku informāciju par reģistrāciju skatiet bieži uzdotajos jautājumos.

Kur var lejupielādēt Komisijas izstrādāto programmatūru?

Programmatūras pakotni var lejupielādēt vietnē JoinUp.

Sadaļā “e-Library” atradīsit arī visus attiecīgos dokumentus. Tostarp Lietotāja rokasgrāmatu un Instalēšanas rokasgrāmatu.

Lai izmēģinātu programmatūru, nav vajadzības to instalēt. Skatiet tās demoversiju.