Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Komisijos parengta internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų programinė įranga

Siekdama padėti organizatoriams parengti savo internetines pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas Komisija sukūrė atvirąją programinę įrangą.

Ši programinė įranga suteikia galimybę naudotis visomis pagrindinėmis pritarimo pareiškimų rinkimo internetu naudojant Reglamento dėl piliečių iniciatyvos reikalavimus atitinkančias formas funkcijomis, saugiai laikyti pasirašiusiųjų duomenis ir eksportuoti duomenis kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. Ji atitinka Žiniatinklio turinio prieinamumo gaires (antrą redakciją) ir neleidžia pritarimo pareiškimų teikti pakartotinai.

Ją paprasta konfigūruoti bet kokiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai, nes visą svarbią informaciją apie savo iniciatyvą organizatoriai gali įkelti iš šioje svetainėje esančios organizatorių paskyros.

Programinė įranga yra nemokama.

Kas ją sudaro?

Programinę įrangą sudaro viešoji sąsaja ir administravimo sąsaja.

Atjungties režimas suteikia organizatoriams galimybę parengti ir išbandyti sistemą prieš pradedant rinkti pritarimo pareiškimus internetu. Organizatoriai gali išbandyti programinę įrangą atjungties režimu prieš prašydami Komisijos jų pasiūlytą iniciatyvą įregistruoti. Be to, atjungties režimas suteikia organizatoriams galimybę parengti savo sistemą, kad galėtų prašyti kompetentingos nacionalinės institucijos išduoti jos atitikties sertifikatą. Kad galėtų atjungties režimą pakeisti prijungties režimu ir pradėti rinkti pritarimo pareiškimus internetu, organizatoriai turi įkelti sertifikatą į savo sistemą ir turi būti gavę jų pasiūlytos iniciatyvos registracijos patvirtinimą.

Išsamesnės informacijos pateikiama programinės įrangos naudotojo vadove.

Kodėl naudotis šia programine įranga?

Pritarimo pareiškimus internetu norintys rinkti organizatoriai turi parengti internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą, atitinkančią Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1179/2011 nustatytas technines specifikacijas.

Techninių specifikacijų atitiktį tikrina kompetentinga (-os) nacionalinė (-ės) institucija (-os). Jos (jų) organizatoriai prašo išduoti jų sistemos atitikties sertifikatą prieš pradėdami rinkti pritarimo pareiškimus internetu.

Savo sistemą organizatoriai gali rengti naudodamiesi Komisijos parengta programine įranga arba kita jų pasirinkta programine įranga.

Komisijos programinė įranga jau atitinka reikiamus saugumo ir techninius reikalavimus, t. y. reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 1179/2011 priedo 1 punkte, 2.3–2.7.2 punktuose, 2.7.3 punkto a, b, d, f ir h papunkčiuose, 2.7.4, 2.7.5 punktuose, 2.7.7 punkto b ir c papunkčiuose, 2.7.8, 2.7.10, 2.12, 2.14, 3.1, 3.2 punktuose, ir iš dalies reikalavimus, nustatytus 2.7.3 punkto c ir e papunkčiuose, 2.7.7 punkto a ir d papunkčiuose, 2.8–2.11 punktuose, 2.13 ir 3.3 punktuose. Todėl šią programinę įrangą naudojantiems organizatoriams reikės tik užtikrinti, kad kiti jų sistemos elementai (pavyzdžiui, prieglobos aplinka arba veiklos procesai) atitiktų reikiamas technines specifikacijas (Reglamento (ES) Nr. 1179/2011 priedo 2.1, 2.2 punktus, 2.7.3 punkto g papunktį, 2.7.6, 2.7.9 punktus, 2.15–2.20.2 punktus, 3.4 punktą ir iš dalies 2.7.3 punkto c ir e papunkčius, 2.7.7 punkto a ir d papunkčius, 2.8–2.11 punktus, 2.13 ir 3.3 punktus).
Dėl to gauti sertifikatą lengviau.

Daugiau informacijos pateikiama skyrelyje DUK.

Iš kur parsisiųsdinti Komisijos parengtą programinę įrangą?

Programinės įrangos paketą galima parsisiųsdinti iš JoinUp.

E. bibliotekos skyriuje rasite visus reikiamus dokumentus, pavyzdžiui, naudotojo vadovą ir įrangos diegimo vadovą.

Kad išbandytumėte įrangą jos neįdiegę, susipažinkite su programinės įrangos demonstracine versija.