Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Računalni program Komisije za sustave internetskog prikupljanja

Kako bi organizatorima pomogla da uspostave sustav internetskog prikupljanja, Komisija je razvila računalni program otvorenog koda.

Taj računalni program ima sve osnovne funkcije potrebne za internetsko prikupljanje izjava o potpori s pomoću obrazaca koji su u skladu s Uredbom o građanskoj inicijativi, za sigurno pohranjivanje podataka potpisnika i izvoz podataka nadležnim nacionalnim tijelima. U skladu je sa Smjernicama o dostupnosti web-sadržaja 2.0 te se njime sprječava podnošenje duplih izjava o potpori.

Program se može lako prilagoditi svakoj predloženoj građanskoj inicijativi jer se organizatorima njime omogućuje učitavanje svih relevantnih informacija o inicijativi s njihova računa na ovim internetskim stranicama.

Dostupan je besplatno.

Od čega se sastoji?

Program se sastoji od javnog i administrativnog sučelja:

Izvanmrežnim načinom upotrebe sustava organizatorima se omogućuje pripremanje i testiranje sustava prije nego što započnu s internetskim prikupljanjem. Organizatori mogu testirati računalni program u izvanmrežnom načinu rada prije nego što kod Komisije zatraže registraciju predložene inicijative. Izvanmrežnim načinom također se organizatorima omogućuje pripremanje sustava za podnošenje zahtjeva za potvrđivanje nadležnom nacionalnom tijelu. Kako bi prešli na mrežni način i započeli s internetskim prikupljanjem, organizatori moraju učitati potvrdu sustava i dobiti potvrdu o registriranju predložene građanske inicijative.

Za više informacija pogledajte Priručnik za korisnike.

Zašto računalni program Komisije?

Organizatori koji žele prikupljati izjave o potpori internetom moraju uspostaviti sustav internetskog prikupljanja koji je u skladu s tehničkim specifikacijama utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1179/2011.

Sukladnost s tehničkim specifikacijama provjerava/provjeravaju nadležno nacionalno tijelo / nadležna nacionalna tijela od kojih organizatori zahtijevaju potvrđivanje sustava prije nego što počnu prikupljati izjave o potpori internetom.

Organizatori mogu za uspostavu sustava koristiti računalni program Komisije ili druge računalne programe po vlastitom izboru.

Računalni program Komisije u skladu je s relevantnim sigurnosnim i tehničkim zahtjevima, tj. s točkama 1., 2.3. do 2.7.2., 2.7.3. (a), (b), (d), (f), (h), 2.7.4., 2.7.5., 2.7.7. (b), (c), 2.7.8., 2.7.10., 2.12., 2.14., 3.1., 3.2. i djelomično s točkama 2.7.3. (c), (e), 2.7.7. (a), (d), 2.8. do 2.11., 2.13., 3.3. Priloga Uredbi (EU) br. 1179/2011. Stoga će organizatori koji se koriste ovim računalnim programom morati osigurati samo sukladnost drugih elementa njihova sustava (npr. okruženje udomljavanja ili poslovni procesi) u skladu s odgovarajućim tehničkim specifikacijama (točke 2.1., 2.2., 2.7.3.(g), 2.7.6., 2.7.9., 2.15. do 2.20.2., 3.4. i posebno točke 2.7.3. (c), (e), 2.7.7. (a), (d), 2.8. do 2.11., 2.13., 3.3. Priloga Uredbi (EU) br. 1179/2011).
Na taj način olakšava se dobivanje potvrde.

Za više informacija pogledajte Najčešća pitanja.

Gdje možete preuzeti računalni program Komisije?

Paket računalne opreme možete preuzeti sa stranice JoinUp.

U odjeljku „e-Library” također ćete pronaći sve relevantne dokumente, uključujući Priručnik za korisnike i Priručnik za instalaciju.

Računalni program možete testirati bez prethodne instalacije s pomoću demonstracijske verzije.