Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Seol tionscnamh

  • RSS
Bogearraí do chórais bailiúcháin ar líne arna bhforbairt ag an gCoimisiún

Chun cabhrú le heagraithe a gcóras bailiúcháin a thógáil, d'fhorbair an Coimisiún bogearraí foinse oscailte.

Tugann siad na feidhmiúlachtaí bunúsacha uile a theastaíonn chun ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne ar fhoirmeacha a chloíonn leis an Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh, chun sonraí sínitheoirí a stóráil go slán agus sonraí a onnmhairiú chuig na húdaráis náisiúnta inniúla. Cloíonn siad le Treoirlínte Inrochtaineachta 2.0 ar Ábhar Gréasáin agus seachnaíonn siad go gcuirtear isteach na ráitis tacaíochta chéanna faoi dhó.

Is furasta iad a chumrú d'aon tionscnamh beartaithe ó na saoránaigh óir cuireann siad ar chumas na n-eagraithe an t-eolas ábhartha uile faoina dtionscnamh a uaslódáil ón gcuntas d'eagraithe ar an suíomh gréasáin seo.

Tá fáil ar na bogearraí saor in aisce.

Cad atá ann go díreach?

Is é atá sna bogearraí comhéadan poiblí agus comhéadan riaracháin:

Cuireann an mód as líne ar chumas na n-eagraithe an córas a ullmhú agus a thástáil roimh tús a chur leis an mbailiú ar líne. Is féidir le heagraithe na bogearraí a thástáil sa mhód seo sula n-iarrfaidh siad a dtionscnamh beartaithe a chlárú leis an gCoimisiún. Cuireann an mód sin ar chumas na n-eagraithe freisin a gcóras a ullmhú d'fhonn a n-iarratas ar dheimhniú a chur chuig an údarás náisiúnta inniúil. Le hiompú go dtí an mód ar líne agus le tús a chur leis an mbailiúchán ar líne, ní mór do na heagraithe teastas deimhniúcháin a gcórais a uaslódáil agus dearbhú a bheith faighte go bhfuil an tionscnamh beartaithe uathu cláraithe.

Le heolas mionsonraithe a fháil, féach an Lámhleabhar úsáideora a théann leis na bogearraí.

Cén buntáiste atá ann na bogearraí sin a úsáid?

Eagraithe a bhfuil fúthu ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne, ní mór dóibh córas bailiúcháin ar líne a thógáil a chomhlíonann na sonraíochtaí teicniúla atá leagtha síos i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1179/2011 ón gCoimisiún.

Is iad na húdaráis náisiúnta inniúla óna n-iarrfaidh na heagraithe deimhniú an chórais sula dtosóidh siad ar ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne a dhéanfaidh comhlíonadh na sonraíochtaí teicniúla a fhíorú.

Chun an córas a thógáil, tig leis na heagraithe na bogearraí a d'fhorbair an Coimisiún nó bogearraí eile is fearr leo féin a úsáid.

Comhlíonann bogearraí an Choimisiúin na ceanglais ábhartha slándála agus theicniúla, i.e. pointí 1, 2.3 go 2.7.2, 2.7.3 (a), (b), (d), (f), (h), 2.7.4, 2.7.5, 2.7.7 (b), (c), 2.7.8, 2.7.10, 2.12, 2.14, 3.1, 3.2, agus codanna de phointí 2.7.3 (c), (e), 2.7.7 (a), (d), 2.8 go 2.11, 2.13, 3.3 atá san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1179/2011. Na heagraithe sin a roghnaíonn bogearraí an Choimisiúin a úsáid, ní bheidh orthu ach a chinntiú go bhfuil na gnéithe eile den chóras (m.sh. an timpeallacht óstála nó an próiseas gnó) ag comhlíonadh na sonraíochtaí teicniúla ábhartha (Pointí 2.1, 2.2, 2.7.3 (g), 2.7.6, 2.7.9, 2.15 go 2.20.2, 3.4, agus codanna de phointí 2.7.3 (c), (e), 2.7.7 (a), (d), 2.8 go 2.11, 2.13, 3.3 atá san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1179/2011).
Éascaítear an próiseas deimhniúcháin dá bhrí sin.

Le breis eolais a fháil, féach Ceisteanna coitianta.

Cén áit is féidir na bogearraí a d'fhorbair an Coimisiún a íoslódáil?

Is féidir an pacáiste bogearraí a íoslódáil ó JoinUp.

Sa roinn "e-Library" aimseoidh tú na doiciméid ábhartha uile; orthu sin tá an Lámhleabhar úsáideora agus na treoirlínte maidir le suiteáil.

Chun na bogearraí a thástáil, gan iad a shuiteáil, úsáid an tInneal Fíorúil agus lean na treoracha a thugtar duit.