Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Ohjelmisto tuenilmausten keruujärjestelmää varten

Komissio on kehittänyt avoimen lähdekoodin ohjelmiston, jonka avulla kansalaisaloitteen järjestäjät voivat rakentaa online-järjestelmän tuenilmausten keräämistä varten.

Ohjelmisto sisältää perustoiminnot, joilla voidaan kerätä tuenilmauksia verkossa kansalaisaloiteasetuksen mukaisilla lomakkeilla, säilyttää allekirjoittajien tiedot turvallisesti sekä toimittaa tuenilmaukset toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Se on verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.0) mukainen, ja se estää yksittäisten tuenilmausten lähettämisen useampaan kertaan.

Ohjelmisto soveltuu kaikille kansalaisaloitteille. Järjestäjät voivat siirtää siihen kaikki aloitetta koskevat tiedot käyttäjätililtään tältä verkkosivustolta.

Ohjelmisto on maksuton.

Ohjelmiston sisältö

Komission tarjoamassa ohjelmistossa on julkinen käyttöliittymä ja sisäinen hallinnointiliittymä:

Offline-tilassa järjestelmää voi valmistella ja testata jo ennen kuin aloite-ehdotuksen rekisteröintipyyntö lähetetään komissiolle ja järjestelmälle on pyydetty toimivaltaisen kansallisen viranomaisen hyväksyntä. Ennen online-tilaan siirtymistä ja tuenilmausten keruun aloittamista järjestäjien on ladattava järjestelmään viranomaisten hyväksymistodistus ja komission on vahvistettava aloite-ehdotuksen rekisteröinti.

Lisätietoja on ohjelmiston käyttöoppaassa.

Ohjelmiston edut

Jos kansalaisaloitteelle halutaan kerätä tuenilmauksia verkossa, aloitteen järjestäjien on perustettava online-keruujärjestelmä, joka täyttää asetuksessa (EU) N:o 1179/2011 säädetyt tekniset vaatimukset.

Järjestelmän vaatimustenmukaisuuden tarkastaa toimivaltainen kansallinen viranomainen järjestäjien pyynnöstä. Viranomaisen hyväksyntä on edellytys tuenilmausten keräämiselle verkossa.

Järjestäjät voivat vapaasti valita järjestelmänsä pohjaksi joko komission kehittämän tai jonkin muun ohjelmiston.

Komission ohjelmisto täyttää asetuksen (EU) N:o 1179/2011 liitteen seuraavissa kohdissa olevat tekniset ja turvallisuusvaatimukset: kohdat 1, 2.3–2.7.2, 2.7.3 alakohdat a, b, d, f ja h, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.7 alakohdat b ja c, 2.7.8, 2.7.10, 2.12, 2.14, 3.1, 3.2 ja osittain kohdat 2.7.3 alakohdat c ja e, 2.7.7 alakohdat a ja d, 2.8–2.11, 2.13 ja 3.3. Kun käytetään tätä ohjelmistoa, tarvitsee siis varmistaa vain se, että järjestelmän muut osat (kuten palvelinympäristö ja toimintaprosessit) ovat asetuksen (EU) N:o 1179/2011 liitteen eritelmien mukaisia (kohdat 2.1, 2.2, 2.7.3 alakohta g, 2.7.6, 2.7.9, 2.15–2.20.2, 3.4 ja osittain kohdat 2.7.3 alakohdat c ja e, 2.7.7 alakohdat a ja d, 2.8–2.11, 2.13 ja 3.3).
Tämä helpottaa tarkastavien viranomaisten työtä.

Lisätietoja on Usein kysyttyä -osiossa.

Komission ohjelmiston lataus

Komission kehittämä ohjelmisto on ladattavissa JoinUp-sivustolta.

Ohjelmiston käyttöopas ja asennusohjeet ovat saatavilla sivuston e-Library -osiosta.

Ohjelmistoa voi testata asentamatta sitä käyttämällä sen esittelyversiota.