Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Tee kansalaisaloite

  • RSS
Komission kehittämä ohjelmisto tuenilmausten online-keruujärjestelmää varten

Komissio on kehittänyt tuenilmausten online-keruujärjestelmän perustamisen avuksi avoimen lähdekoodin ohjelmiston.

Se sisältää kaikki perustoiminnot, joilla voidaan kerätä tuenilmaukset verkossa kansalaisaloiteasetuksen mukaisilla lomakkeilla, säilyttää allekirjoittajien tiedot turvallisesti sekä toimittaa tuenilmaukset toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Ohjelmisto on Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.0) mukainen, ja se estää yksittäisten tuenilmausten lähettämisen useampaan kertaan.

Ohjelmisto soveltuu kaikille kansalaisaloitteille, ja järjestäjät voivat siirtää siihen kaikki aloitetta koskevat tiedot käyttäjätililtään tältä verkkosivustolta.

Ohjelmisto on maksuton.

Mitä ohjelmistoon sisältyy?

Ohjelmistossa on julkinen käyttöliittymä ja sisäinen hallinnointiliittymä:

Järjestelmässä on käytettävissä offline-tila, jossa järjestäjät voivat valmistella ja testata järjestelmää ennen kuin aloittavat tuenilmausten keruun. Ohjelmistoa voi testata tässä tilassa jo ennen aloite-ehdotuksen rekisteröintipyynnön lähettämistä komissiolle. Samoin järjestäjät voivat valmistella omaa keruujärjestelmäänsä tässä tilassa ennen kuin sille on pyydetty toimivaltaisen kansallisen viranomaisen hyväksyntää. Online-tilaan siirtyminen ja tuenilmausten keräämisen aloittaminen edellyttävät, että järjestäjät ovat ladanneet järjestelmään viranomaisilta saamansa hyväksyntätodistuksen ja että komissio on vahvistanut aloite-ehdotuksen rekisteröinnin.

Lisätietoja on ohjelmiston käyttöoppaassa.

Miksi ohjelmistoa kannattaa käyttää?

Jos järjestäjät haluavat kerätä kansalaisaloitteelleen tuenilmauksia verkossa, heidän on perustettava online-keruujärjestelmä, joka täyttää asetuksessa (EU) N:o 1179/2011 säädetyt tekniset vaatimukset.

Järjestelmän vaatimustenmukaisuuden tarkastaa toimivaltainen kansallinen viranomainen, jota järjestäjien on pyydettävä hyväksymään järjestelmä. Viranomaisen hyväksyntä on edellytys tuenilmausten keräämiselle verkossa.

Järjestäjät voivat vapaasti valita järjestelmänsä pohjaksi joko komission kehittämän tai jonkin muun ohjelmiston.

Komission ohjelmisto täyttää asetuksen (EU) N:o 1179/2011 liitteen seuraavissa kohdissa olevat tekniset ja turvallisuusvaatimukset: kohdat 1, 2.3–2.7.2, 2.7.3 alakohdat a, b, d, f ja h, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.7 alakohdat b ja c, 2.7.8, 2.7.10, 2.12, 2.14, 3.1, 3.2 ja osittain kohdat 2.7.3 alakohdat c ja e, 2.7.7 alakohdat a ja d, 2.8–2.11, 2.13 ja 3.3. Jos järjestäjät käyttävät tätä ohjelmistoa, heidän tarvitsee vain varmistaa, että järjestelmän muut osatekijät (kuten palvelinympäristö ja toimintaprosessit) ovat niin ikään asetuksen (EU) N:o 1179/2011 liitteen eritelmien mukaisia (kohdat 2.1, 2.2, 2.7.3 alakohta g, 2.7.6, 2.7.9, 2.15–2.20.2, 3.4 ja osittain kohdat 2.7.3 alakohdat c ja e, 2.7.7 alakohdat a ja d, 2.8–2.11, 2.13 ja 3.3).
Tämä helpottaa järjestelmän viranomaishyväksyntää.

Lisätietoja on Usein kysyttyä -osiossa.

Mistä voin ladata komission ohjelmiston?

Ohjelmisto on ladattavissa JoinUp-sivustolta.

Tarvittava dokumentaatio löytyy sivustolta kohdasta e-Library, ja siihen sisältyy käyttöopas ja asennusopas.

Ohjelmistoa voi myös testata asentamatta sitä käyttämällä virtuaalikonetta. Noudata annettuja ohjeita.