Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Komisjoni väljaarendatud tarkvara veebipõhiste kogumissüsteemide jaoks

Selleks et aidata korraldajatel luua oma veebipõhine kogumissüsteem, on komisjon töötanud välja avatud lähtekoodiga tarkvara.

Asjaomane tarkvara pakub kõiki põhilisi funktsioone toetusavalduste veebipõhiseks kogumiseks vormide kaudu, mis vastavad kodanikualgatust käsitlevale määrusele, allakirjutanute andmete turvaliseks salvestamiseks ning andmete eksportimiseks pädevatele riiklikele asutustele. See vastab veebisisu juurdepääsusuunistele 2.0 ning hoiab ära toetusavalduste mitmekordse esitamise.

Seda saab hõlpsasti konfigureerida mis tahes kodanikualgatuse jaoks, kuna see võimaldab korraldajatel käesoleval veebisaidil olevalt korraldajakontolt laadida üles kogu vajaliku teabe oma algatuse kohta.

Tarkvara on tasuta kättesaadav.

Millest see koosneb?

Tarkvara koosneb avalikust liidesest ja haldusliidesest:

Tarkvara offline-olek võimaldab korraldajatel oma süsteemi enne veebipõhise toetusavalduste kogumise alustamist ette valmistada ning seda katsetada. Selles olekus saavad korraldajad tarkvara katsetada, enne kui nad taotlevad komisjonilt oma kavandatud algatuse registreerimist. Samuti võimaldab see neil valmistada oma süsteemi ette selle tõendamise taotlemiseks pädevalt riiklikult asutuselt. Süsteemi online-olekusse lülitamiseks ja veebipõhise kogumise alustamiseks peavad korraldajad laadima üles pädevalt asutuselt saadud tõendi ning olema saanud kinnituse oma kavandatud algatuse registreerimise kohta.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge palun tarkvara kasutusjuhendiga.

Miks seda tarkvara kasutada?

Korraldajad, kes soovivad toetusavaldusi koguda Internetis, peavad looma veebipõhise kogumissüsteemi, mis vastab komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1179/2011 kehtestatud tehnilistele spetsifikatsioonidele.

Tehnilistele spetsifikatsioonidele vastavust kontrollivad pädev(ad) riiklik(ud) asutus(ed), kellelt korraldajad taotlevad oma süsteemi tõendamist enne, kui nad alustavad toetusavalduste veebipõhist kogumist.

Oma süsteemi loomisel võivad korraldajad võtta aluseks komisjoni väljaarendatud või muu tarkvara.

Komisjoni tarkvara vastab juba asjakohastele turvalisus- ja tehnilistele nõuetele , s.t määruse (EL) nr 1179/2011 lisa punktidele 1, 2.3–2.7.2, 2.7.3 a), b), d), f), h), 2.7.4, 2.7.5, 2.7.7 b), c), 2.7.8, 2.7.10, 2.12, 2.14, 3.1, 3.2, ning osaliselt punktidele 2.7.3 c), e), 2.7.7 a), d), 2.8−2.11, 2.13, 3.3. Seega peavad asjaomast tarkvara kasutavad korraldajad tagama vaid selle, et nende süsteemi muud elemendid (nt majutuskeskkond või äritoimingud) vastaksid asjakohastele tehnilistele spetsifikatsioonidele (määruse (EL) nr 1179/2011 lisa punktidele 2.1, 2.2, 2.7.3 g), 2.7.6, 2.7.9, 2.15−2.20.2, 3.4, ning osaliselt punktidele 2.7.3 c), e), 2.7.7 a), d), 2.8−2.11, 2.13, 3.3).
Sellisel juhul toimub tõendamine lihtsustatud kujul.

Lisateabe saamiseks vaadake korduma kippuvaid küsimusi.

Kust on võimalik alla laadida komisjoni tarkvara?

Tarkvarapaketi saate alla laadida veebisaidilt JoinUp.

Kõik vajalikud dokumendid, sealhulgas kasutusjuhendi ja installimisjuhendi, leiate rubriigist e-Library.

Tarkvara on võimalik katsetada ka seda alla laadimata. Selleks vaadake tarkvara demoversiooni.