Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Software pro online systémy sběru prohlášení o podpoře poskytovaný Komisí

Jako pomoc organizátorům při vytváření jejich online systému pro sběr podpisů nabízí Komise zdarma ke stažení software s otevřeným zdrojovým kódem.

Tento software zaručuje všechny základní funkce nutné ke shromažďování prohlášení o podpoře online prostřednictvím formulářů, které splňují požadavky nařízení o evropské občanské iniciativě, dále umožňuje zabezpečit a uchovávat osobní údaje signatářů a exportovat údaje, jež musí být zaslány příslušným vnitrostátním orgánům. Software splňuje pravidla „Web Content Accessibility Guidelines 2.0“ a znemožňuje odesílání duplicitních prohlášení.

Snadno jej lze nakonfigurovat pro jakoukoli občanskou iniciativu. Umožňuje totiž uživatelům nahrát informace o iniciativě z jejich uživatelského účtu na těchto stránkách.

Software je poskytován zdarma.

Z čeho se skládá?

Software se skládá z rozhraní pro veřejnost a z rozhraní pro správu údajů:

Režim offline organizátorům umožňuje nastavit a otestovat systém před zahájením shromažďování podpisů. Organizátoři mohou testování systému v tomto režimu provést ještě předtím, než požádají Komisi o registraci navrhované iniciativy. Tento režim také organizátorům umožňuje připravit systém na jeho potvrzení příslušným vnitrostátním orgánem. Organizátoři mohou přepnout systém do režimu online a zahájit shromažďování podpisů až poté, co nahrají certifikát vystavený příslušným orgánem a obdrží potvrzení, že Komise jejich navrhovanou iniciativu zaregistrovala.

Více informací najdete v uživatelské příručce k softwaru.

Jaké jsou výhody softwaru poskytovaného Komisí?

Organizátoři, kteří chtějí sbírat prohlášení o podpoře online, musí vytvořit online systém, jenž bude splňovat technické specifikace uvedené v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1179/2011.

Soulad s technickými specifikacemi ověřuje příslušný vnitrostátní orgán či orgány, jimž organizátoři před zahájením online sběru podpisů zašlou žádost o potvrzení systému.

Organizátoři mohou jako základ pro vlastní systém použít software poskytovaný Komisí nebo jakýkoli jiný software.

Software Komise ale již splňuje všechny příslušné technické a bezpečnostní požadavky, tj. body 1, 2.3 až 2.7.2, 2.7.3 a), b), d), f), h), 2.7.4, 2.7.5, 2.7.7 b), c), 2.7.8, 2.7.10, 2.12, 2.14, 3.1, 3.2, a částečně body 2.7.3 c), e), 2.7.7 a), d), 2.8 až 2.11, 2.13, 3.3 přílohy nařízení (EU) č. 1179/2011. Pokud organizátoři tento software použijí, jediné, co budou muset zajistit, bude, aby i ostatní prvky jejich systému (např. technické zázemí nebo pracovní postupy) splňovaly příslušné technické specifikace (body 2.1, 2.2, 2.7.3 g), 2.7.6, 2.7.9, 2.15 až 2.20.2, 3.4 a částečně body 2.7.3 c), e), 2.7.7 a), d), 2.8 až 2.11, 2.13, 3.3 přílohy nařízení (EU) č. 1179/2011).
Potvrzení systému by tak mělo být mnohem jednodušší.

Další informace najdete v častých otázkách.

Kde si lze software poskytovaný Komisí stáhnout?

Celý datový balíček si můžete stáhnout ze stránky JoinUp.

V části e-Library také najdete veškerou související dokumentaci, tedy uživatelskou příručku a instalační pokyny.

Pokud nechcete software rovnou instalovat, ale pouze ho vyzkoušet, otestujte si jeho demo verzi.