Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Софтуер за системи за събиране на изявления онлайн, разработен от Комисията

За да помогне на организаторите да създават свои системи за събиране на изявления онлайн, Комисията разработи софтуер с отворен код.

Софтуерът осигурява всички необходими функции за събиране на изявления за подкрепа онлайн чрез формуляри, съобразени с Регламента относно гражданската инициатива, сигурно съхраняване на данните на поддръжниците и експортиране на данните за удостоверяване от компетентните национални органи. Той е в съответствие с Насоките за достъпност на уеб съдържанието 2.0 и не позволява изпращане на дублиращи се изявления за подкрепа.

Този софтуер лесно може да бъде конфигуриран за всяка предложена гражданска инициатива, като позволява на организаторите да качват цялата информация, отнасяща се до тяхната инициатива, от своя организаторски акаунт на този уебсайт.

Софтуерът е безплатен.

От какво се състои?

Софтуерът се състои от публичен интерфейс и административен интерфейс:

Офлайн режимът позволява на организаторите да подготвят и изпробват системата, преди да започнат да събират изявления за подкрепа онлайн. Организаторите могат да изпробват софтуера в този режим, преди да поискат регистрация на своята инициатива от Комисията. Този режим позволява на организаторите да подготвят системата си за изпращането на заявление за удостоверяване до компетентния национален орган. За да преминат в онлайн режим и да започнат събирането на изявления, организаторите трябва да качат удостоверението в системата си и да получат потвърждение за регистрацията на предложената от тях инициатива.

За по-подробна информация вижте Ръководството на потребителя.

Защо да използвате този софтуер?

Организаторите, които искат да събират изявления за подкрепа онлайн, трябва да създадат система за събиране онлайн, която да отговаря на техническите спецификации, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията.

Съответствието с техническите спецификации се проверява от компетентните национални органи, до които организаторите подават заявление за удостоверяване на своята система, преди да започнат да събират онлайн изявления за подкрепа.

Като основа за създаване на своята система организаторите могат да използват софтуера, разработен от Комисията или друг софтуер по техен избор.

Софтуерът на Комисията отговаря на съответните изисквания за сигурност и на техническите изисквания, т.е. на точки 1, 2.3—2.7.2, 2.7.3 а), б), г), е), з), 2.7.4, 2.7.5, 2.7.7 б), в), 2.7.8, 2.7.10, 2.12, 2.14, 3.1, 3.2 и отчасти на точки 2.7.3 в), д), 2.7.7 а), г), 2.8—2.11, 2.13, 3.3 от приложението към Регламент (ЕС) № 1179/2011. Затова организаторите, които използват този софтуер, ще трябва само да осигурят съответствието на другите елементи от системата (напр. хостинг средата или бизнес процеса) със съответните технически спецификации (точки 2.1, 2.2, 2.7.3 ж), 2.7.6, 2.7.9, 2.15—2.20.2, 3.4, и отчасти точки 2.7.3 в), д), 2.7.7 a), г), 2.8—2.11, 2.13, 3.3 от приложението към Регламент (ЕС) № 1179/2011).
По този начин се улеснява удостоверяването.

За допълнителна информация вижте често задаваните въпроси.

Откъде можете да изтеглите софтуера, разработен от Комисията?

Софтуерът може да бъде изтеглен от JoinUp.

В раздел e-Library ще намерите и цялата документация, включваща Ръководство на потребителя и Наръчник за инсталиране.

За да изпробвате софтуера, без да го инсталирате, вижте демоверсията.