Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Minsta antal underskrifter per EU-land
EU-land Minsta antal underskrifter för initiativ som registrerats före den 1 juli 2014 Minsta antal underskrifter för initiativ som registrerats efter den 1 juli 2014
Belgien 16500 15750
Bulgarien 13500 12750
Cypern 4500 4500
Danmark 9750 9750
Estland 4500 4500
Finland 9750 9750
Frankrike 55500 55500
Grekland 16500 15750
Irland 9000 8250
Italien 54750 54750
Kroatien 9000 8250
Lettland 6750 6000
Litauen 9000 8250
Luxemburg 4500 4500
Malta 4500 4500
Nederländerna 19500 19500
Polen 38250 38250
Portugal 16500 15750
Rumänien 24750 24000
Slovakien 9750 9750
Slovenien 6000 6000
Spanien 40500 40500
Storbritannien 54750 54750
Sverige 15000 15000
Tjeckien 16500 15750
Tyskland 74250 72000
Ungern 16500 15750
Österrike 14250 13500