Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Najmanji broj potpisnika po državi članici
Država članica Najmanji broj potpisnika koji se primjenjuje na inicijative registrirane do 1. 7. 2014. Najmanji broj potpisnika koji se primjenjuje na inicijative registrirane od 1. 7. 2014.
Austrija 14250 13500
Belgija 16500 15750
Bugarska 13500 12750
Cipar 4500 4500
Češka 16500 15750
Danska 9750 9750
Estonija 4500 4500
Finska 9750 9750
Francuska 55500 55500
Grčka 16500 15750
Hrvatska 9000 8250
Irska 9000 8250
Italija 54750 54750
Latvija 6750 6000
Litva 9000 8250
Luksemburg 4500 4500
Mađarska 16500 15750
Malta 4500 4500
Nizozemska 19500 19500
Njemačka 74250 72000
Poljska 38250 38250
Portugal 16500 15750
Rumunjska 24750 24000
Slovačka 9750 9750
Slovenija 6000 6000
Španjolska 40500 40500
Švedska 15000 15000
Ujedinjena Kraljevina 54750 54750