Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Uusi kansalaisaloiteasetus

Eurooppalaisia kansalaisaloitteita koskevat säännöt muuttuvat tammikuussa 2020, jolloin aletaan soveltaa uutta kansalaisaloiteasetusta.

Kansalaisaloitesääntöjen keskeiset valmisteluvaiheet

→ Huhtikuu 2019

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto hyväksyivät virallisesti uuden kansalaisaloiteasetuksen, josta ne olivat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen joulukuussa 2018.

Komission asetusehdotuksen käsittely eteni EU:n toimielimissä seuraavasti:

→ Maaliskuu 2018

Komissio antoi järjestyksessä toisen kertomuksen kansalaisaloiteasetuksen soveltamisesta.

→ Syyskuu 2017

Komissio antoi ehdotuksen uudeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Ehdotuksen ohessa julkaistiin komission yksiköiden valmisteluasiakirja.

Komission ehdotuksen valmisteluvaiheet:

→ Kansalaisaloiteasetuksen tarkistaminen 2015–2017

Tausta-asiakirjat:

→ Maaliskuu 2015

Komissio antoi ensimmäisen kertomuksen kansalaisaloiteasetuksen soveltamisesta.

→ Huhtikuu 2012

Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) N:o 211/2011 soveltaminen alkoi.

→ Helmikuu 2011

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto hyväksyivät asetuksen (EU) N:o 211/2011 eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Lisätietoa kansalaisaloiteasetuksen valmistelusta ja hyväksymisprosessista on arkistoidulla sivustolla.

→ Joulukuu 2009

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (eli Lissabonin sopimus) tuli voimaan. Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta säädetään sopimuksen 11 artiklan 4 kohdassa. Sopimuksessa edellytetään, että Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat komission ehdotuksesta asetuksen, jossa määritellään kansalaisaloitteita koskevat säännöt ja menettelyt.