Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Revision af forordningen

12/12/2018 - Europa-Parlamentet og Rådet er enige i Kommissionens forslag om at revidere forordningen om det europæiske borgerinitiativ. Pressemeddelelse [EN].

Du kan finde en oversigt over den interinstitutionelle debat om Kommissionens forslag på:

Den 13. september 2017 vedtog Kommissionen et "forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ". Forslaget ledsages af et "arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene" [EN].

I april 2017 meddelte Kommissionen, at den agtede at revidere forordningen om borgerinitiativet efter en omfattende revisionsproces:

Bidrag til revisionsprocessen

Baggrunden for det europæiske borgerinitiativ

Hvis du vil vide mere om borgerinitiativets historie og den proces, der førte til forordningen om borgerinitiativet, så besøg historiesiderne.