Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Pagalba pildant registracijos formą

1. Piliečių komiteto nariai

Atstovas
Čia įrašykite informaciją apie savo komiteto narį, paskirtą kontaktiniu asmeniu komiteto ir ES institucijų ryšiams palaikyti, kuris kalbės ir veiks komiteto vardu.
Pavaduotojas
Čia įrašykite informaciją apie antrąjį savo komiteto narį, paskirtą kontaktiniu asmeniu komiteto ir ES institucijų ryšiams palaikyti, kuris kalbės ir veiks komiteto vardu.
Narys
Čia įrašykite informaciją apie kitus penkis komiteto narius.
Dokumentas (-ai)
Vienas arba daugiau dokumentų, kuriais įrodomi šio jūsų komiteto nario visi vardai ir pavardės, pašto adresas, pilietybė ir gimimo data.

2. Pasiūlyta piliečių iniciatyva

Pasirinkite kalbą
oficialiųjų ES kalbų pasirinkite kalbą, kuria parengta jūsų pasiūlyta iniciatyva.
Pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas
Nurodykite glaustą savo pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimą (ne daugiau kaip 100 ženklų).
Dalykas
Trumpai aprašykite savo pasiūlytos piliečių iniciatyvos dalyką (ne daugiau kaip 200 ženklų).
Pasiūlytos piliečių iniciatyvos, dėl kurios Komisija raginama imtis veiksmų, tikslų aprašas
Išsamiai aprašykite savo pasiūlytos piliečių iniciatyvos tikslus (ne daugiau kaip 500 ženklų).
Sutarčių nuostatos, kurias laikote svarbiomis pasiūlytiems veiksmams
Nurodykite Sutarčių nuostatas (straipsnį arba pateikite platesnę nuorodą), kuriomis remdamasi Europos Komisija, jūsų nuomone, jūsų pasiūlytos iniciatyvos tema galėtų parengti teisės akto pasiūlymą.
Pasiūlytai piliečių iniciatyvai skirta jūsų interneto svetainė (neprivaloma)
Galite nurodyti interneto svetainės, kurioje pateikiama papildomos informacijos apie jūsų pasiūlytą iniciatyvą ir (arba) kurioje piliečiai galės iniciatyvą pasirašyti, adresą (URL).
Priedas (neprivaloma)
Galite pridėti dokumentą (ne didesnį kaip 5 MB), kuriame pateikiama išsamesnės informacijos apie jūsų pasiūlytos iniciatyvos dalyką, tikslus ir priežastis.
Teisės akto projektas (neprivaloma)
Galite pridėti jūsų pasiūlytai iniciatyvai skirto teisės akto projektą (ne didesnį kaip 5 MB).
Paramos pasiūlytai piliečių iniciatyvai ir jos finansavimo šaltiniai registracijos metu
Nurodykite visas kiekvieno rėmėjo skiriamas didesnes kaip 500 eurų per metus sumas arba tokios vertės paramą. Pateikite rėmėjų (asmenų ar organizacijų) vardus, pavardes ar pavadinimus, iš kiekvieno jų gautas sumas eurais ir įnašų gavimo datas. Prie įnašų natūra nurodykite apytikslę paramos vertę eurais ir paramos natūra pradžios datą. Reikia pateikti iki sveikojo skaičiaus suapvalintą sumą eurais.
Pridėkite dokumentą dėl paramos ir finansavimo šaltinių (neprivaloma)
Galite pridėti dokumentą (ne didesnį kaip 5 MB), kuriame pateikiama išsamesnės informacijos apie paramos jūsų pasiūlytai iniciatyvai ir jos finansavimo šaltinius.