Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Launch an initiative

  • RSS
Rekisteröintilomakkeen täyttöohjeet

1. Kansalaistoimikunnan jäsenet

Edustaja
Valitse tämä rooli kansalaistoimikunnan yhteyshenkilölle, jonka tehtävänä on huolehtia yhteydenpidosta toimikunnan ja EU-toimielinten välillä ja jolla on valtuudet käyttää puhevaltaa ja toimia kansalaistoimikunnan nimissä.
Varaedustaja
Valitse tämä rooli kansalaistoimikunnan toiselle yhteyshenkilölle, jonka tehtävänä on huolehtia yhteydenpidosta toimikunnan ja EU-toimielinten välillä ja jolla on valtuudet käyttää puhevaltaa ja toimia kansalaistoimikunnan nimissä.
Jäsen
Valitse tämä rooli, kun kyseessä on joku viidestä muusta kansalaistoimikunnan jäsenestä.
Asiakirja(t)
Asiakirjat, joilla todistetaan kansalaistoimikunnan kyseisen jäsenen täydellinen nimi, postiosoite, kansalaisuus ja syntymäaika

2. Kansalaisaloite-ehdotus

Valitse kieli
Valitse kieli, jolla kansalaisaloite-ehdotus on laadittu (jokin EU:n virallisista kielistä).
Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi
Ilmoita ehdottamasi kansalaisaloitteen nimi (enintään 100 merkkiä).
Aihe
Kuvaa lyhyesti aihe, jota ehdottamasi kansalaisaloite käsittelee (enintään 200 merkkiä).
Kansalaisaloitteen tavoitteiden kuvaus
Kuvaa ehdottamasi kansalaisaloitteen tavoitteet perusteellisesti (enintään 500 merkkiä).
Ehdotettujen toimien kannalta olennaiset perussopimusten määräykset
Ilmoita EU:n perussopimusten kohdat (viittaus artiklaan tai laajempaan sopimuksen osaan), joiden nojalla Euroopan komissio voi mielestäsi tehdä säädösehdotuksen ehdottamasi kansalaisaloitteen aiheesta.
Ehdotetun kansalaisaloitteen verkkosivusto (ei pakollinen)
Voit ilmoittaa internetsivuston, jolla on lisätietoa aloite-ehdotuksesta ja/tai jolla kansalaiset voivat allekirjoittaa aloitteen.
Liite (ei pakollinen)
Voit lisätä liiteasiakirjan, jossa on lisätietoa ehdotetun kansalaisaloitteen aiheesta, tavoitteista ja taustasta (tiedoston koko enintään 5 MB).
Säädösluonnos (ei pakollinen)
Voit liittää rekisteröintilomakkeeseen säädösluonnoksen (tiedoston koko enintään 5 MB).
Ehdotetun kansalaisaloitteen tuki- ja rahoituslähteet rekisteröintihetkellä
Ilmoita kaikki lähteet, joista saadun tuen arvo on yli 500 euroa/vuosi. Ilmoita rahoittajien (yksityishenkilöiden ja organisaatioiden) nimet, kultakin saatu rahoituksen määrä euroina ja rahoituksen vastaanottopäivä. Jos kyseessä on muu kuin rahallinen tuki, arvioi tuen arvo euroina ja ilmoita päivämäärä, jolloin tällaisen luontoissuorituksen antaminen alkoi. Pyöristä määrä lähimpään euroon.
Lisätietoa tuki- ja rahoituslähteistä (ei pakollinen)
Voit lisätä liiteasiakirjan, jossa on lisätietoa ehdotetun kansalaisaloitteen tuki- ja rahoitusläheistä (tiedoston koko enintään 5 MB).