Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Започване на инициатива

  • RSS
Формуляр за регистрация
Членове на гражданския комитет Предложена гражданска инициатива Приемане на условията и на декларацията за поверителност Преглед и потвърждение

1. Членове на гражданския комитет

Разполагате с още 20 часа, за да попълните този формуляр: 26/07/2014 17:37:32 MEST.

Формуляр за регистрация – помощФормуляр за регистрация – помощ

Моля, въведете данни за 7-те членове.

Моля, вижте декларацията за поверителност, за да се информирате как ще бъдат използвани вашите лични данни.

Задължителните полета са маркирани със звездичка ( задължително)

задължително


задължително само за представителя и неговия заместник
(например: ivan.petrov@poshta.bg)(формат: дд/мм/гггг)


Списък на вече добавените членове на гражданския комитет

Фамилно име Собствено име Страна на пребиваване Вид член на комитета Документи Действие
1
2
3
4
5
6
7