Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Формуляр за регистрация
Членове на гражданския комитет Предложена гражданска инициатива Приемане на условията и на декларацията за поверителност Преглед и потвърждение

1. Членове на гражданския комитет

Разполагате с още 20 часа, за да попълните този формуляр: 23/05/2018 07:02:26 CEST.

Формуляр за регистрация — помощФормуляр за регистрация — помощ

Моля, въведете данните за 7-те членове.

Моля, вижте декларацията за поверителност, за да се информирате как ще бъдат използвани вашите лични данни.

Задължителните полета са отбелязани със звездичка ( задължително)

задължително


задължително само за представителя и неговия заместник
(example: john.doe@mail.abc)(формат: дд/мм/гггг)


Списък на вече добавените членове на гражданския комитет

Фамилно име Собствено име Държава на пребиваване Вид член на комитета Документи Действие
1
2
3
4
5
6
7