Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Utforma ditt namninsamlingssystem

För att kunna samla in underskrifter på nätet måste du ha ett namninsamlingssystem som kan nås via initiativets webbplats och som uppfyller de tekniska specifikationerna i förordning nr 1179/2011. Du måste också få systemet godkänt av den behöriga myndigheten i det EU-land där uppgifterna kommer att lagras.

Innan du kan börja namninsamlingen på nätet måste du alltså först

Välj programvara

Om du vill kan du använda kommissionens program som redan uppfyller alla nödvändiga tekniska specifikationer. Du kan också utveckla ditt eget program, bara du ser till att de uppfyller alla kraven.

Kommissionens program med öppen källkod är gratis att använda. Det innehåller alla de funktioner som du behöver för att samla in stödförklaringar på nätet, säkert lagra undertecknarnas uppgifter och exportera uppgifter som ska kontrolleras av de nationella myndigheterna.

Hitta en värdtjänst

När du väljer värdtjänst för ditt namninsamlingssystem ska du tänka på att de insamlade uppgifterna måste lagras i ett EU-land. Värdtjänsten – och särskilt de servrar där systemet ligger – måste uppfylla kraven i de tekniska specifikationerna.

En del organisatörer har haft svårt att hitta en lämplig värdtjänst. Kommissionen försöker hitta en långsiktig lösning på problemet och ställer sina servrar till förfogande tills vidare för att namninsamlingarna för de första medborgarinitiativen ska kunna dra igång.

Läs mer om kommissionens tillfälliga servertjänst under Namninsamling på kommissionens servrar.

Få namninsamlingssystemet godkänt

När ditt naminsamlingssystem är klart måste du få det godkänt av den behöriga myndigheten i det EU-land där värdtjänsten kommer att lagra de insamlade uppgifterna.