Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Priprava sistema spletnega zbiranja podpore

Organizatorji, ki želijo izjave o podpori zbirati na spletu, morajo vzpostaviti sistem spletnega zbiranja, ki je dostopen z njihove spletne strani in skladen s tehničnimi specifikacijami iz Izvedbene uredbe št. 1179/2011. Nato morajo pri pristojnem organu v državi članici, v kateri bodo shranjevali podatke, pridobiti potrdilo o skladnosti sistema.

Za zbiranje izjav o podpori na spletu so torej potrebni trije koraki:

Izbira programske opreme

Organizatorji se pri vzpostavitvi sistema spletnega zbiranja odločijo, ali bodo uporabili programsko opremo Komisije, ki že ustreza tehničnim specifikacijam, ali pa bodo razvili svojo programsko opremo, ki mora prav tako izpolnjevati vse predpisane zahteve.

Odprtokodna programska oprema, ki jo je razvila Komisija, je na voljo brezplačno. Ima vse zmogljivosti, ki so potrebne za zbiranje izjav o podpori na spletu, varno shranjevanje osebnih podatkov podpisnikov in izvoz podatkov, ki jih za preverjanje in potrditev potrebujejo pristojni nacionalni organi.

Izbira ponudnika storitve gostovanja

Organizatorji morajo poiskati ponudnika storitev, ki bo na svojih strežnikih gostoval sistem spletnega zbiranja. Ob tem morajo upoštevati, da je treba zbrane podatke shranjevati na ozemlju države članice EU. Organizatorji morajo zagotoviti, da ponudnik gostovanja (zlasti strežniki, na katerih gostuje sistem spletnega zbiranja) izpolnjuje vse ustrezne pogoje iz tehničnih specifikacij.

Organizatorji nekaterih pobud so imeli težave pri iskanju ustreznih ponudnikov gostovanja na trgu. Komisija zato pripravlja ukrepe za dolgoročno rešitev začetnih težav pri uvedbi evropske državljanske pobude. V vmesnem času Komisija organizatorjem prvih državljanskih pobud pomaga tudi z možnostjo uporabe njenih strežnikov za gostovanje sistemov spletnega zbiranja in jim tako omogoča, da premostijo tehnične ovire.

Podrobneje o izredni možnosti gostovanja na strežnikih Komisije v razdelku Gostovanje sistemov spletnega zbiranja na strežnikih Komisije.

Pridobitev potrdila o skladnosti sistema

Organizatorji morajo po vzpostavitvi sistema spletnega zbiranja izjav pri pristojnem organu države, v kateri bo ponudnik gostovanja shranjeval zbrane podatke, zaprositi za pridobitev potrdila o skladnosti.