Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Pregătiţi-vă sistemul de colectare online

Pentru a colecta declaraţiile de susţinere online, organizatorii trebuie să conceapă un sistem de colectare online care să poată fi accesat prin intermediul site-ului lor. Acest sistem trebuie să respecte specificaţiile tehnice prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare nr. 1179/2011. Organizatorii trebuie să obţină certificarea sistemului de către autoritatea competentă din statul membru în care vor fi stocate datele.

Pregătirea sistemului de colectare online se realizează în trei etape:

Alegerea software-ului

Pentru a-şi crea sistemul de colectare online, organizatorii pot alege să utilizeze software-ul pus la dispoziţie de Comisie, care respectă deja toate specificaţiile tehnice, sau să îşi conceapă propriul software, asigurându-se că acesta îndeplineşte toate condiţiile.

Software-ul cu sursă deschisă conceput de Comisie este disponibil gratuit şi oferă toate funcţionalităţile necesare pentru colectarea declaraţiilor de susţinere online, pentru stocarea sigură a datelor semnatarilor şi pentru exportul de date în vederea verificării de către autorităţile naţionale competente.

Găsirea unui furnizor de servicii de găzduire

Organizatorii trebuie să găsească un furnizor care să le găzduiască sistemul de colectare online, ţinând cont de faptul că datele colectate trebuie stocate pe teritoriul unui stat membru al UE. Organizatorii trebuie să se asigure că acest furnzior, şi în mod special serverele utilizate pentru găzduirea sistemului de colectare online, respectă cerinţele stabilite în specificaţiile tehnice.

Unii organizatori de iniţiative au avut probleme în a identifica furnizorii de servicii de găzduire potriviţi de pe piaţă. Comisia lucrează la anumite măsuri menite să ofere o soluţie pe termen lung la aceste dificultăţi legate de faza de început a iniţiativei cetăţeneşti europene. Până la implementarea acestora, pentru a se asigura că organizatorii primelor iniţiative cetăţeneşti nu se confruntă cu blocaje insurmontabile, Comisia s-a oferit să găzduiască sisteme de colectare online pe serverele sale.

Pentru mai multe informaţii despre acest serviciu oferit în mod excepţional de Comisie, consultaţi secţiunea Găzduirea sistemelor de colectare online de către Comisie.

Certificarea sistemului de colectare online

Odată ce sistemul de colectare a fost configurat, organizatorii trebuie să îl supună certificării de către autoritatea competentă din statul membru în care furnizorul de servicii de găzduire va stoca datele colectate.