Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Jak stworzyć system gromadzenia danych online

Aby móc zbierać deklaracje poparcia online, organizatorzy muszą najpierw stworzyć i udostępnić za pośrednictwem swojej strony internetowej system gromadzenia danych online, który będzie zgodny ze specyfikacjami technicznymi określonymi w rozporządzeniu wykonawczym nr 1179/2011. Następnie muszą zwrócić się o certyfikację tego systemu do właściwego organu w państwie członkowskim, w którym dane będą przechowywane.

Przed przystąpieniem do zbierania deklaracji online należy zatem przejść przez trzy etapy:

Wybór oprogramowania

Do stworzenia swojego systemu gromadzenia danych online organizatorzy mogą wykorzystać oprogramowanie udostępnione przez Komisję, które spełnia już odpowiednie wymogi techniczne, bądź też, zgodnie z tymi wymogami, opracować swoje własne oprogramowanie.

Oprogramowanie typu open source, które przygotowała Komisja, jest dostępne bezpłatnie. Przewidziano w nim wszystkie funkcje niezbędne do zbierania deklaracji poparcia online, bezpiecznego przechowywania danych sygnatariuszy oraz eksportu danych do weryfikacji przez właściwe organy krajowe.

Znalezienie dostawcy usług internetowych

Organizatorzy muszą znaleźć dostawcę usług internetowych, który zapewni hosting dla ich systemu gromadzenia danych online. Należy przy tym pamiętać, że gromadzone dane muszą być przechowywane na terytorium państwa członkowskiego UE. Organizatorzy muszą zagwarantować, że dostawca taki spełnia odpowiednie wymogi określone w specyfikacjach technicznych, zwłaszcza jeśli chodzi o serwery użyte do hostingu systemu gromadzenia danych online.

Wielu organizatorów miało trudności ze znalezieniem odpowiedniego dostawcy hostingu na rynku. Komisja pracuje obecnie nad środkami, które zapewnią długoterminowe rozwiązanie dla tych problemów, napotkanych na początkowym etapie wprowadzania w życie idei europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Zanim środki takie zostaną zapewnione i zaczną przynosić efekty, aby usunąć niespodziewane przeszkody uniemożliwiające działanie organizatorom pierwszych inicjatyw, Komisja oferuje hosting systemów gromadzenia danych online na swoich własnych serwerach.

Więcej informacji na temat tej oferowanej przez Komisję w drodze wyjątku usługi: Hosting systemów gromadzenia danych online przez Komisję.

Certyfikacja systemu gromadzenia danych online

Kiedy już system gromadzenia danych online będzie gotowy, organizatorzy muszą zwrócić się o jego certyfikację do właściwego organu w państwie członkowskim, w którym dostawca hostingu będzie przechowywać zebrane dane.