Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Uw online-inzamelingssyteem opzetten

Om steunbetuigingen online te kunnen verzamelen, moeten de organisatoren een online-inzamelingssysteem opzetten dat beantwoordt aan de technische specificaties van Uitvoeringsverordening nr. 1179/2011. Zij moeten dat systeem laten certificeren door de bevoegde instantie van de lidstaat waar de gegevens zullen worden opgeslagen.

Er zijn dus drie stappen nodig:

De software kiezen

Voor het opzetten van hun online-systeem kunnen de organisatoren de door de Commissie aangeboden software gebruiken, die al aan de relevante technische specificaties voldoet, maar ze mogen eigen software ontwikkelen mits deze aan de specificaties voldoet.

De open source software van de Commissie is gratis en beschikt over alle noodzakelijke functies om steunbetuigingen online in te zamelen, de gegevens van de ondertekenaars veilig op te slaan en deze te exporteren met het oog op verificatie door de nationale bevoegde instanties.

Een hosting-provider zoeken

De organisatoren moeten een hosting-provider vinden die het online-inzamelingssysteem kan hosten, waarbij zij erop moeten letten dat die de gegevens fysiek binnen de EU opslaat. De organisatoren moeten er ook voor zorgen dat de hosting-provider – in het bijzonder wat betreft de servers die hij voor het online-inzamelingssysteem gebruikt – aan de relevante eisen van de technische specificaties voldoet.

Bij een aantal initiatieven bleek het moeilijk om een geschikte hosting-provider te vinden. De Commissie werkt aan een langetermijnoplossing voor deze aanloopproblemen bij het Europees burgerinitiatief. In de tussentijd is de Commissie bereid om het online-inzamelingssysteem op haar eigen servers te hosten, zodat de organisatoren van de eerste burgerinitiatieven niet voor onoverkomelijke problemen komen te staan.

Meer informatie over deze uitzonderlijke service van de Commissie vindt u bij Uw online-inzamelingssysteem door de Commissie laten hosten.

Het online-inzamelingssysteem laten certificeren

Zodra het online-inzamelingssysteem is opgezet, moeten de organisatoren het systeem laten certificeren door de bevoegde instantie van het EU-land waar de verzamelde gegevens worden opgeslagen.