Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Elektroniskās vākšanas sistēmas izveidošana

Lai atbalsta paziņojumus varētu vākt internetā, organizatoriem ir jāizveido elektroniskās vākšanas sistēma, kurai var piekļūt viņu tīmekļa vietnē un kas atbilst tehniskajām prasībām, kas izklāstītas Izpildes Regulā Nr. 1179/2011. Organizatoriem ir jāpanāk, ka viņu sistēmu sertificē tās valsts kompetentā iestāde, kur dati tiks glabāti.

Lai varētu sākt atbalsta paziņojumu vākšanu internetā, ir jāizdara trīs lietas:

Programmatūras izvēle

Lai izveidotu savu elektroniskās vākšanas sistēmu, organizatori var izšķirties, ka izmantos Komisijas piedāvāto programmatūru, kura jau atbilst attiecīgajām tehniskajām prasībām, vai izveidot savu programmatūru, parūpējoties par to, lai tiktu izpildītas minētās prasības.

Komisijas izstrādātā atklātā koda programmatūra ir pieejama par velti un nodrošina visas nepieciešamās funkcijas, lai internetā varētu vākt paziņojumus par atbalstu, — tā nodrošina parakstītāju datu drošu glabāšanu un eksportu verificēšanai attiecīgo valstu kompetentajās iestādēs.

Sistēmas viesotāja izvēle

Organizatoriem ir jāatrod pakalpojumu sniedzējs, kurš viesos viņu elektroniskās vākšanas sistēmu, ņemot vērā to, ka savāktie dati ir jāglabā kādas ES dalībvalsts teritorijā. Organizatoriem ir jānodrošina, ka viesošanas pakalpojumu sniedzējs un jo īpaši serveri, kurus izmanto elektroniskās vākšanas sistēmas viesošanai, atbilst attiecīgajām tehniskajām specifikācijām.

Vairāku iniciatīvu organizatoriem bija problēmas tirgū atrast atbilstīgu viesošanas pakalpojumu sniedzēju. Komisija šobrīd strādā pie pasākumiem, kas ļaus atrisināt šīs problēmas, ar kurām bija jāsastopas šajā Eiropas pilsoņu iniciatīvas sākumposmā. Līdz brīdim, kad tos ieviesīs un kad tie sāks darboties, un lai pirmo pilsoņu iniciatīvu organizatoriem nebūtu jāsastopas ar nepārvaramiem šķēršļiem, Komisija piedāvā savus serverus elektronisko vākšanas sistēmu viesošanai.

Vairāk informācijas par izņēmuma kārtā piedāvāto Komisijas pakalpojumu atradīsit sadaļā Komisijas piedāvātie elektroniskās vākšanas sistēmu viesošanas pakalpojumi.

Elektroniskās vākšanas sistēmas sertificēšana

Kad elektroniskās vākšanas sistēma izveidota, organizatoriem ir jāprasa, lai to sertificē tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kur viesošanas pakalpojumu sniedzējs glabās savāktos datus.