Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Parenkite savo internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą

Kad galėtų rinkti pritarimo pareiškimus internetu, organizatoriai privalo parengti internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą, prieiga prie kurios būtų suteikiama jų interneto svetainėje ir kuri atitiktų technines specifikacijas, nustatytas Įgyvendinimo reglamente Nr. 1179/2011. Tada organizatoriai turi prašyti, kad valstybės narės, kurioje duomenys bus saugomi, kompetentinga institucija išduotų sistemos atitikties sertifikatą.

Taigi norint rinkti pritarimo pareiškimus internetu reikia:

Programinės įrangos pasirinkimas

Rengdami savo internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą, organizatoriai gali naudoti Komisijos pateiktą programinę įrangą, jau atitinkančią reikiamas technines specifikacijas, arba patys parengti šiuos reikalavimus atitinkančią programinę įrangą.

Komisijos parengta atviroji programinė įranga yra nemokama ir suteikia galimybę naudotis visomis pritarimo pareiškimų rinkimo internetu funkcijomis, saugiai laikyti pasirašiusių asmenų duomenis ir eksportuoti duomenis kompetentingoms nacionalinėms institucijoms patikrinti.

Prieglobos paslaugų teikėjo suradimas

Organizatoriai turi rasti paslaugų teikėją, kuris suteiktų prieglobą jų internetinei pritarimo pareiškimų rinkimo sistemai, atsižvelgdami į tai, kad surinkti duomenys turi būti saugomi vienos iš ES valstybių narių teritorijoje. Organizatoriai privalo užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjas laikytųsi atitinkamų reikalavimų, nustatytų techninėse specifikacijose, visų pirma, kad šiuos reikalavimus atitiktų serveriai, kuriuose suteikiama priegloba internetinei pritarimo pareiškimų rinkimo sistemai.

Kai kurių iniciatyvų organizatoriams buvo sunku rinkoje rasti tinkamą prieglobos paslaugų teikėją. Komisija šiuo metu ieško būdų, kaip galutinai išspręsti šias pradiniu Europos piliečių inciatyvos etapu patirtas problemas. Siekdama užtikrinti, kad šie sunkumai pirmųjų piliečių iniciatyvų organizatoriams nevirstų neįveikiamomis kliūtimis, kol naujų priemonių dar nesiimta, Komisija siūlo suteikti prieglobą internetinėms pritarimo pareiškimų rinkimo sistemoms savo pačios serveriuose.

Daugiau informacijos apie išimties tvarka Komisijos teikiamas paslaugas pateikiama skyriuje Internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų priegloba Komisijos serveriuose.

Internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitikties sertifikato gavimas

Kai internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema parengiama, organizatoriai turi paprašyti valstybės narės, kurioje prieglobos paslaugų teikėjas saugos surinktus duomenis, kompetentingos institucijos išduoti sistemos atitikties sertifikatą.