Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
Ullmhaigh bhur gcóras bailiúcháin ar líne

Eagraithe a bhfuil fúthu ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne, ní mór dóibh córas bailiúcháin ar líne a thógáil, a bheidh inrochtana trína suíomh gréasáin, agus a chomhlíonfaidh na sonraíochtaí teicniúla atá leagtha amach i Rialachán Cur Chun Feidhme Uimh. 1179/2011. Beidh ar na heagraithe deimhniú an chórais sin a iarraidh ar an údarás inniúil sa bhallstát ina stórálfar na sonraí.

Tá trí chéim ar leith ann le gur féidir ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne:

Na bogearraí a roghnú

Le go bhféadfaidh eagraithe a gcóras bailiúcháin ar líne a thógáil, féadfaidh siad na bogearraí atá curtha ar fáil ag an gCoimisiún a úsáid, sin bogearraí a chomhlíonann na sonraíochtaí teicniúla ábhartha cheana féin, nó a mbogearraí féin a fhorbairt ar choinníoll go sásfaidh siad na ceanglais.

Tá na bogearraí foinse oscailte a d'fhorbair an Coimisiún le fáil saor in aisce agus tugann siad na feidhmiúlachtaí uile is gá chun ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne, sonraí sínitheoirí a stóráil go sábháilte agus sonraí a onnmhairiú d'fhonn a ndeimhnithe chuig na húdaráis náisiúnta inniúla.

Soláthraí seirbhíse a aimsiú

Beidh ar na heagraithe soláthraí seirbhíse a aimsiú lena gcóras bailiúcháin ar líne a óstáil, agus ba cheart a thabhairt faoi deara nach mór na sonraí arna mbailiú a stóráil i gcríoch ballstáit de chuid an AE. Beidh ar na heagraithe féachaint chuige go gcomlíonfaidh an soláthraí seirbhíse - agus na freastalaithe arna n-úsáid leis an gcóras bailiúcháin ar líne a óstáil - na ceanglais ábhartha sna sonraíochtaí teicniúla.

Tá sé tugtha le fios go raibh deacrachtaí ag tionscnaimh áirithe soláthraí seirbhíse cuí a aimsiú ar an margadh. Tá an Coimisiún i mbun oibre ar bhearta sonracha le réiteach fadtéarmach a fháil ar na fadhbanna tosaigh a tugadh faoi deara i gcéim thionscnaimh an tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh. Go dtí go gcuirfear na bearta sin i bhfeidhm agus i ngníomh, agus d'fhonn a chinntiú nach mbeidh aon bhac dosheachanta os comhair na chéad tionscnamh ó na saoránaigh, tá an Coimisiún sásta na córais bailiúcháin ar líne a óstáil ar fhreastalaithe an Choimisiúin.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar an tseirbhís eisceachtúil atá á tairiscint ag an gCoimisiún, féach An Coimisiún ag óstáil na gcóras bailiúcháin ar líne.

An córas bailiúcháin ar líne a dheimhniú

A luaithe a bheidh a gcóras bailiúcháin ar líne bunaithe ag na heagraithe, ba cheart dóibh deimhniú an chórais a iarraidh ar údarás inniúil an bhallstáit sin ina stórálfaidh an soláthraí seirbhíse na sonraí a bhaileofar.