Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Online-keruujärjestelmän perustaminen

Jos järjestäjät haluavat kerätä kansalaisaloitteelleen tuenilmauksia verkossa, heidän on perustettava verkkosivustonsa yhteyteen online-keruujärjestelmä, joka täyttää asetuksessa (EU) N:o 1179/2011 säädetyt tekniset vaatimukset. Järjestelmälle on pyydettävä toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä siinä maassa, jossa kerättävät tiedot säilytetään.

Ennen kuin tuenilmauksia aletaan kerätä verkossa, on siis käytävä läpi seuraavat vaiheet:

Ohjelmiston valinta

Järjestäjät voivat halutessaan käyttää keruujärjestelmässään komission tarjoamaa ohjelmistoa, joka on teknisten eritelmien mukainen, tai kehittää oman ohjelmiston, joka täyttää samat vaatimukset.

Komission kehittämässä avoimen lähdekoodin ohjelmistossa on kaikki toiminnot, joilla voidaan kerätä tuenilmauksia verkossa, tallentaa allekirjoittajien tiedot turvallisesti ja toimittaa tuenilmaukset toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tarkistettaviksi. Ohjelmisto on saatavilla maksutta.

Palvelintarjoajan valinta

Kansalaisaloitteen järjestäjien on löydettävä palvelintarjoaja, jonka palvelinta voidaan käyttää online-keruujärjestelmän alustana. Vaatimuksena on, että kerätyt tiedot on säilytettävä jonkin EU-maan alueella. Järjestäjien on varmistettava, että palvelintarjoaja ja etenkin keruujärjestelmän alustana toimivat palvelimet ovat teknisten eritelmien mukaiset.

Joillakin kansalaisaloitteiden järjestäjillä on ollut vaikeuksia löytää markkinoilta sopivaa palvelintarjoajaa. Komissio valmistelee toimenpiteitä, joilla pyritään ratkaisemaan tällaiset alkuvaiheen ongelmat pysyvästi. Ennen kuin toimenpiteet on valittu ja ratkaisut saatu käytännössä toimimaan, komissio tarjoaa väliaikaisesti omia palvelimiaan keruujärjestelmien alustaksi, jotta ensimmäisten kansalaisaloitteiden järjestäjät eivät joudu kohtuuttomiin hankaluuksiin.

Lisätietoa poikkeusjärjestelystä: Komission palvelimen käyttö online-keruujärjestelmän alustana

Online-keruujärjestelmän hyväksyttäminen

Kun keruujärjestelmä on perustettu, järjestäjien on pyydettävä sille hyväksyntä sen EU-maan toimivaltaiselta viranomaiselta, jossa palvelintarjoaja säilyttää kerättyjä tietoja.