Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Forbered dit onlineindsamlingssystem

Initiativtagere, der vil indsamle støttetilkendegivelser online, skal have et indsamlingssystem på deres websted, som opfylder de tekniske specifikationer i gennemførelsesforordning nr. 1179/2011. Initiativtagerne skal derefter have deres system godkendt af den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor de pågældende data vil blive lagret.

Man skal således igennem tre trin for at starte indsamlingen på nettet:

Valg af software

Som initiativtager kan man vælge at sætte sit onlineindsamlingssystem op med Kommissionens software, som allerede opfylder de relevante tekniske specifikationer, eller udvikle sin egen software, som opfylder disse krav.

Den open source-software, som Kommissionen har udviklet, er gratis og indeholder alle de funktioner, der skal til for at indsamle støttetilkendegivelser online, lagre underskrivernes oplysninger på sikker vis og eksportere de oplysninger, der skal kontrolleres af de kompetente nationale myndigheder.

Valg af hostingudbyder

Initiativtagerne skal finde en tjenesteudbyder, der kan hoste deres onlineindsamlingssystem. De skal huske på, at de indsamlede data skal lagres på et EU-medlemslands område. Initiativtagerne skal sikre, at hostingudbyderen – og navnlig de servere, der anvendes til at hoste onlineindsamlingssystemet – opfylder de relevante krav i de tekniske specifikationer.

En række initiativer har haft svært ved at finde passende hostingudbydere på markedet. Kommissionen arbejder på at finde en langsigtet løsning på disse begyndervanskeligheder her i startfasen af det europæiske borgerinitiativ. Indtil den løsning er på plads, tilbyder Kommissionen at hoste onlineindsamlingssystemer på sine egne servere for at sikre, at initiativtagerne til de første borgerinitiativer ikke støder på uoverstigelige hindringer.

Du kan læse mere om, hvad Kommissionen kan tilbyde, under Kommissionen hoster onlineindsamlingssystemer.

Godkendelse af onlineindsamlingssystemet

Når onlineindsamlingssystemet er sat op, skal initiativtagerne anmode om at få systemet attesteret af den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor hostingudbyderen vil lagre de indsamlede data.