Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Zajištění online systému pro sběr podpisů

Organizátoři, kteří chtějí sbírat prohlášení o podpoře elektronicky, musí vytvořit elektronický systém, k němuž bude možný přístup z jejich internetové stránky. Systém musí splňovat technické požadavky stanovené v prováděcím nařízení č. 1179/2011. Organizátoři musí poté nechat systém potvrdit příslušným orgánem členského státu, ve kterém budou údaje uloženy.

Před započetím sběru podpisů online je tedy třeba provést tři kroky:

Volba softwaru

K vytvoření systému pro online sběr podpisů mohou organizátoři využít software poskytovaný Komisí, který již příslušné technické specifikace splňuje, nebo vytvořit svůj vlastní, přičemž musí dodržet tytéž podmínky.

Open source software zajišťovaný zdarma Komisí poskytuje uživatelům všechny funkce, které budou potřebovat při sběru podpisů online, při zabezpečení a ukládání údajů a při jejich exportu pro účely ověření příslušnými vnitrostátními orgány.

Poskytovatel technického zázemí

Organizátoři musí sami vyhledat poskytovatele, který jejich systému pro online sběr podpisů poskytne technické zázemí. Data shromážděná takovými systémy musejí být uchovávána na území Evropské unie. Organizátoři musí zajistit, aby tento poskytovatel – a zejména servery, na kterých bude systém fungovat – dodržoval příslušné technické specifikace.

Někteří organizátoři měli potíže vhodného poskytovatele na trhu najít. Komise již pracuje na opatřeních, jimiž by zajistila dlouhodobé řešení počátečních problémů, které spuštění projektu evropské občanské iniciativy provázely. Dokud nebude situace zcela vyřešena, Komise nabízí organizátorům k provozu online systémů pro sběr podpisů své severy.

Další informace o této službě, kterou Komise v tomto případně výjimečně poskytne, najdete v části Technické zázemí Komise pro online systémy iniciativ.

Potvrzení elektronického systému

Jakmile je systém funkční, musí organizátoři požádat příslušný orgán členského státu, ve kterém bude poskytovatel zázemí ukládat shromážděné údaje, aby systém potvrdil (certifikoval).