Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Създаване на система за събиране на изявления онлайн

За да могат да събират изявления за подкрепа онлайн, организаторите трябва да създадат онлайн система, достъпна чрез техния уебсайт и отговаряща на техническите спецификации в Регламент за изпълнение № 1179/2011. След това организаторите трябва да получат удостоверение за своята система от компетентния орган в страната членка, където ще се съхраняват данните.

Създаването на система за събиране на изявления онлайн може да се раздели на три етапа:

Избор на софтуер

За да изградят своята система за събиране на изявления онлайн, организаторите могат да използват предоставяния от Комисията софтуер, който отговаря на съответните технически спецификации, или да разработят свой собствен софтуер, съобразен с тези изисквания.

Разработеният от Комисията софтуер с отворен код е достъпен безплатно и осигурява цялата необходима функционалност за събиране на изявления за подкрепа онлайн, сигурно съхраняване на данните на поддръжниците и експортиране на данните за удостоверяване от компетентните национални органи.

Намиране на хостинг доставчик

Организаторите трябва да намерят доставчик, който ще хоства тяхната система за събиране онлайн, като имат предвид, че събираните данни трябва да се съхраняват на територията на държава от ЕС. Организаторите трябва да се погрижат хостинг доставчикът – и по-конкретно сървърите, използвани за хостинг на системата за събиране онлайн – да отговаря на съответните изисквания в техническите спецификации.

Известен брой организатори на инициативи срещат определени трудности при намирането на подходящи хостинг доставчици. Комисията работи върху осигуряването на дългосрочно решение на тези проблеми, възникнали в началната фаза на Европейската гражданска инициатива. Докато то бъде намерено, за да не се сблъскват организаторите на първите граждански инициативи с непреодолими препятствия, Комисията предлага хостинг на системите за събиране онлайн на своите сървъри.

За повече информация за услугата, предлагана по изключение от Комисията, вижте Хостинг от Комисията на системи за събиране на изявления онлайн.

Получаване на удостоверение за системата за събиране на изявления онлайн

След като системата за събиране на изявления онлайн е създадена, организаторите трябва да поискат от компетентния орган в страната, където хостинг доставчикът ще съхранява събираните данни, да им издаде удостоверение за системата.