Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Lagstiftning om EU:s medborgarinitiativ

Fördragsbestämmelser

Medborgarnas initiativrätt fastställs i artikel 11.4 i EU-fördraget.

Annan lagstiftning

Vilka förfaranden och villkor som gäller framgår av Europaparlamentets och rådets förordning om medborgarinitiativet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (konsoliderad version från den 28 juli 2015)

Observera att tidigare versioner av bilagorna I och III till förordningen fortfarande gäller för initiativ som registrerades innan ändringarna trädde i kraft.

Bilaga I innehåller det minsta antal underskrifter per EU-land som ska nås i minst sju länder.

Bilaga III innehåller mallarna för stödförklaringsformulären.

Andra rättsakter om medborgarinitiativet

Rapport om medborgarinitiativet

Enligt artikel 22 i förordningen om medborgarinitiativet ska kommissionen senast den 1 april 2015, och därefter vart tredje år, lägga fram en rapport om hur förordningen tillämpas.

Bakgrunden till medborgarinitiativet

Om du vill veta mer om bakgrunden till EU:s medborgarinitiativ och förarbetet till förordningen kan du gå in på våra arkiverade sidor.

Kommittén för medborgarinitiativet

Kommittén för medborgarinitiativet ska hjälpa kommissionen att ta fram de tekniska specifikationerna för namninsamlingssystemen på nätet (se artikel 20 i förordningen om medborgarinitiativet).

Mer information om kommitténs möten och diskussioner hittar du i registret över kommittéhandlingar.

Expertgrupp för EU:s medborgarinitiativ

Expertgruppen består av EU-ländernas myndigheter och ska utbyta synpunkter och underlätta ländernas samordning när det gäller tillämpningen av förordningen om medborgarinitiativet.

Mötesdatum Dagordning Möteshandlingar Protokoll
05/06/2018 ECI expert group meeting 05-06-2018 - draft agenda Presentation - ECI Communication Campaign
Presentation - AGM
Presentation - Focus on IT aspects
15/12/2017 ECI expert group meeting 15-12-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Conclusions
Presentation - eID
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - DEMOKRATIA.FI
Presentation - Collaborative Platform
Presentation - Rahvaalgatus.ee
Summary report meeting December 2017
02/06/2017 ECI expert group meeting 02-06-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - Study on eID
Summary report meeting June 2017
22/11/2016 ECI expert group meeting 22-11-2016 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - IT Developments
Presentation - Technical Specifications Presentation - Use of eID Study
Summary report meeting November 2016
19/01/2016 ECI expert group meeting 19-01-2016 - draft agenda Proposals for ECI improvements
Summary report meeting January 2016
15/06/2015 ECI expert group meeting 15-06-2014 - draft agenda Presentation - report
Presentation - study
Final Study
Summary report meeting June 2015
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012