Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Föreslå ett initiativ

Lagstiftning om EU:s medborgarinitiativ

Fördragsbestämmelser

Medborgarnas initiativrätt fastställs i artikel 11.4 i EU-fördraget.

Annan lagstiftning

Vilka förfaranden och villkor som gäller framgår av Europaparlamentets och rådets förordning om medborgarinitiativet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (konsoliderad version)

Andra rättsakter om medborgarinitiativet:

Kommittén för medborgarinitiativet

Kommittén för medborgarinitiativet har hjälpt till att ta fram de tekniska specifikationerna för namninsamlingssystemen på nätet (se artikel 20 i förordningen om medborgarinitiativet).

Mer information om kommitténs möten och diskussioner hittar du i registret över kommittéhandlingar:
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm

Expertgrupp för EU:s medborgarinitiativ

Expertgruppen består av EU-ländernas myndigheter och ska utbyta synpunkter och underlätta ländernas samordning när det gäller tillämpningen av förordningen om medborgarinitiativet.

Mötesdatum Dagordning Möteshandlingar Protokoll
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013