Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Pripravite pobudo

  • RSS
Zakonodajni okvir evropske državljanske pobude

Določba Pogodbe

Pravica do državljanske pobude je določena v členu 11(4) Pogodbe o Evropski uniji.

Sekundarna zakonodaja

Postopki in pogoji državljanske pobude so opredeljeni v uredbi, ki sta jo Evropski parlament in Svet sprejela 16. februarja 2011 (uredba o državljanski pobudi):

Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi (prečiščena različica 10/2013)

Opozarjamo, da lahko v primeru spremembe Priloge I in Priloge III Uredbe za pobude, prijavljene pred začetkom veljavnosti nove različice, še naprej velja prejšnja različica.

Priloga I določa najmanjše število podpisnikov iz posamezne države članice, ki ga je treba doseči v vsaj sedmih državah članicah.

Priloga III določa vzorce obrazcev za izjavo o podpori.

Drugi pravni akti v zvezi z evropsko državljansko pobudo:

Odbor za državljansko pobudo

Odbor za državljansko pobudo je ustanovljen v skladu s členom 20 uredbe o državljanski pobudi, da bi Komisiji pomagal pri izvajanju uredbe, zlasti glede tehničnih specifikacij za sisteme spletnega zbiranja.

Vse informacije o sestankih odbora in osnutkih ukrepov, o katerih razpravlja, so v registru komitologije Komisije:
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm

Strokovna skupina o evropski državljanski pobudi

Strokovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki nacionalnih organov, je ustanovila Komisija, da bi spodbudila izmenjavo mnenj in olajšala usklajevanje med državami članicami pri izvajanju uredbe o državljanski pobudi

Datum sestanka Dnevni red Gradivo za sestanek Povzetek
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014