Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Zakonodajni okvir evropske državljanske pobude

Določba Pogodbe

Pravica do državljanske pobude je določena v členu 11(4) Pogodbe o Evropski uniji.

Sekundarna zakonodaja

Postopki in pogoji državljanske pobude so opredeljeni v uredbi, ki sta jo Evropski parlament in Svet sprejela 16. februarja 2011 (uredba o državljanski pobudi):

Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi (prečiščena različica z dne 28. 7. 2015)

Priloga III določa vzorce obrazcev za izjavo o podpori.

Drugi pravni akti v zvezi z evropsko državljansko pobudo

Poročila o evropski državljanski pobudi

V skladu s členom 22 uredbe o državljanski pobudi mora Komisija do 1. aprila 2015 in potem vsaka tri leta objaviti poročilo o izvajanju uredbe.

Zgodovina evropske državljanske pobude

Če vas zanima več o zgodovini evropske državljanske pobude in procesu, ki je vodil v sprejetje uredbe o državljanski pobudi, obiščite arhivirane strani spletišča.

Odbor za državljansko pobudo

Odbor za državljansko pobudo je ustanovljen v skladu s členom 20 uredbe o državljanski pobudi, da bi Komisiji pomagal pri izvajanju uredbe, zlasti glede tehničnih specifikacij za sisteme spletnega zbiranja.

Vse informacije o sestankih odbora in osnutkih ukrepov, o katerih razpravlja, so v registru komitologije Komisije.

Strokovna skupina o evropski državljanski pobudi

Strokovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki nacionalnih organov, je ustanovila Komisija, da bi spodbudila izmenjavo mnenj in olajšala usklajevanje med državami članicami pri izvajanju uredbe o državljanski pobudi.

Datum sestanka Dnevni red Gradivo za sestanek Zapisnik
05/06/2018 ECI expert group meeting 05-06-2018 - draft agenda Presentation - ECI Communication Campaign
Presentation - AGM
Presentation - Focus on IT aspects
Summary report meeting June 2018
15/12/2017 ECI expert group meeting 15-12-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Conclusions
Presentation - eID
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - DEMOKRATIA.FI
Presentation - Collaborative Platform
Presentation - Rahvaalgatus.ee
Summary report meeting December 2017
02/06/2017 ECI expert group meeting 02-06-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - Study on eID
Summary report meeting June 2017
22/11/2016 ECI expert group meeting 22-11-2016 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - IT Developments
Presentation - Technical Specifications Presentation - Use of eID Study
Summary report meeting November 2016
19/01/2016 ECI expert group meeting 19-01-2016 - draft agenda Proposals for ECI improvements
Summary report meeting January 2016
15/06/2015 ECI expert group meeting 15-06-2014 - draft agenda Presentation - report
Presentation - study
Final Study
Summary report meeting June 2015
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012