Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Cadrul legislativ al inițiativei cetățenești europene

Tratate

Dreptul de inițiativă al cetățenilor este prevăzut de articolul 11 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Legislația secundară

Procedurile și condițiile pe care trebuie să le respecte inițiativa cetățenească fac obiectul Regulamentului adoptat de Parlamentul European și de Consiliu în data de 16 februarie 2011 („Regulamentul privind inițiativa cetățenească”):

Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (versiunea consolidată din 28.7.2015)

Vă atragem atenția că, în cazul modificării Anexelor I și III la Regulament, versiunile anterioare ale anexelor pot rămâne valabile în cazul inițiativelor înregistrate înaintea intrării în vigoare a versiunilor noi.

Anexa I prevede numărul minim de semnatari care trebuie întrunit pentru fiecare stat membru în cel puțin 7 state membre.

Anexa III conține modelele de formulare pentru declarația de susținere.

Alte acte normative referitoare la inițiativa cetățenească europeană

Rapoartele privind inițiativa cetățenească europeană

Potrivit articolului 22 din Regulamentul privind inițiativa cetățenească, până la data de 1 aprilie 2015 și, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia trebuie să prezinte un raport privind aplicarea Regulamentului.

Istoricul inițiativei cetățenești europene

Pentru mai multe informații despre istoricul inițiativei cetățenești europene și etapele adoptării Regulamentului aferent, vizitați paginile arhivate.

Comitetul pentru inițiativa cetățenească

Crearea comitetului pentru inițiativa cetățenească este prevăzută de articolul 20 din Regulamentul privind inițiativa cetățenească. Comitetul are rolul de a asista Comisia în punerea în aplicare a dispozițiilor Regulamentului referitoare la specificațiile tehnice pentru sistemele de colectare online.

Pentru informații cu privire la reuniunile comitetului și la proiectele de măsuri dezbătute de acesta, vizitați site-ul Registrului de comitologie al Comisiei.

Grupul de experți pentru inițiativa cetățenească europeană

Acest grup de experți, compus din autorități ale statelor membre, a fost creat de Comisie pentru a oferi cadrul necesar schimbului de idei și pentru a facilita coordonarea între statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească.

Data reuniunii Agenda Documentele reuniunii Proces-verbal
15/12/2017 ECI expert group meeting 15-12-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Conclusions
Presentation - eID
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - DEMOKRATIA.FI
Presentation - Collaborative Platform
Presentation - Rahvaalgatus.ee
Summary report meeting December 2017
02/06/2017 ECI expert group meeting 02-06-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - Study on eID
Summary report meeting June 2017
22/11/2016 ECI expert group meeting 22-11-2016 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - IT Developments
Presentation - Technical Specifications Presentation - Use of eID Study
Summary report meeting November 2016
19/01/2016 ECI expert group meeting 19-01-2016 - draft agenda Proposals for ECI improvements
Summary report meeting January 2016
15/06/2015 ECI expert group meeting 15-06-2014 - draft agenda Presentation - report
Presentation - study
Final Study
Summary report meeting June 2015
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012