Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak wystąpić z inicjatywą

  • RSS
Ramy legislacyjne - europejska inicjatywa obywatelska

Postanowienie traktatu

Prawo inicjatywy europejskiej jest określone w art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.

Prawo wtórne

Procedury i warunki zorganizowania inicjatywy obywatelskiej określono w regulaminie przyjętym przez Parlament Europejski i Radę w dniu 16 lutego 2011 r. („Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej”):

Rozporządzenie (UE) nr 211/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (wersja skonsolidowana 10/2013)

Zwracamy uwagę, że w przypadku zmian załącznika I i załącznika III do rozporządzenia, poprzednie wersje mogą mieć zastosowanie odnośnie do inicjatyw zarejestrowanych przed wejściem w życie nowych wersji.

W załączniku I określono minimalną liczbę osób udzielających poparcia na państwo członkowskie, którą należy osiągnąć w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Załącznik III zawiera modele formularzy poparcia.

Pozostałe akty prawne odnoszące się do europejskiej inicjatywy obywatelskiej:

Komitet ds. inicjatywy obywatelskiej

Komitet ds. inicjatywy obywatelskiej ustanowiono na mocy art. 20 rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej, w celu wsparcia Komisji we wdrażaniu rozporządzenia w zakresie specyfikacji technicznych systemów zbierania deklaracji on-line.

Informacje dotyczące posiedzeń komitetu oraz projekty środków omawiane przez komitet znajdują się w rejestrze komitologii Komisji:
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm

Grupa ekspertów ds. europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Grupa ta, w skład której wchodzą przedstawiciele władz państw członkowskich, została utworzona przez Komisję w celu umożliwienia wymiany poglądów i ułatwienia koordynacji między państwami członkowskimi w związku z wdrażaniem postanowień rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

Data spotkania Program Dokumenty na spotkanie Sprawozdanie podsumowujące
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014