Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak wystąpić z inicjatywą

Ramy prawne europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Postanowienia traktatu

Prawo inicjatywy obywatelskiej przewidziano w art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.

Prawodawstwo wtórne

Przepisy proceduralne oraz warunki dotyczące inicjatywy obywatelskiej określono w rozporządzeniu przyjętym przez Parlament Europejski i Radę 16 lutego 2011 r. („rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej”):

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (wersja skonsolidowana)

Inne akty prawne odnoszące się do europejskiej inicjatywy obywatelskiej:

Komitet ds. inicjatywy obywatelskiej

Komitet ds. inicjatywy obywatelskiej powołano na mocy art. 20 rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Ma on za zadanie wspomagać Komisję w wykonywaniu rozporządzenia w odniesieniu do technicznych specyfikacji systemów zbierania deklaracji on-line.

Informacje na temat posiedzeń komitetu oraz omawianych przez niego projektów środków znaleźć można w rejestrze komitologii Komisji:
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm

Grupa ekspertów ds. europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Grupa ta, składająca się z przedstawicieli władz państw członkowskich, powołana została przez Komisję w celu umożliwienia wymiany poglądów i ułatwienia koordynacji między państwami członkowskimi w odniesieniu do wykonania rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

Data posiedzenia Porządek obrad Dokumenty Skrócony protokół
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013