Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Juridisch kader van het Europees burgerinitiatief

Artikel van het verdrag

Op grond van artikel 11, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie kunnen burgers een burgerinitiatief indienen bij de Europese Commissie.

Secundaire wetgeving

De procedures en voorwaarden voor het burgerinitiatief zijn vastgesteld bij de burgerinitiatiefverordening:

Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (geconsolideerde versie van 28.7.2015).

Bij een wijziging van de bijlagen I en III van de verordening blijven de vorige versies van toepassing voor initiatieven die vóór de inwerkingtreding van de nieuwe versies waren geregistreerd.

Bijlage I bevat het minimumaantal handtekeningen per lidstaat dat in ten minste 7 lidstaten moet worden gehaald.

Bijlage III bevat de modellen voor de steunbetuigingsformulieren.

Andere wetgeving in verband met het Europees burgerinitiatief

Verslagen over het Europees burgerinitiatief

Op grond van artikel 22 van de burgerinitiatiefverordening moet de Commissie uiterlijk op 1 april 2015, en daarna om de drie jaar, verslag uitbrengen over de toepassing van de verordening.

Geschiedenis van het Europees burgerinitiatief

Meer over de geschiedenis van het Europees burgerinitiatief en de totstandkoming van de burgerinitiatiefverordening leest u op onze archiefpagina's.

Comité voor het burgerinitiatief

Dit comité is opgericht bij artikel 20 van de burgerinitiatiefverordening en helpt de Commissie de technische specificaties vast te stellen voor de systemen voor het online verzamelen van steunbetuigingen.

Voor informatie over de comitévergaderingen en de door het comité behandelde ontwerpmaatregelen verwijzen we u naar het comitéregister van de Commissie.

Deskundigengroep voor het Europees burgerinitiatief

De Commissie heeft een groep van deskundigen opgericht met vertegenwoordigers van de lidstaten. Deze groep is belast met het overleg en de coördinatie van de uitvoering van de verordening tussen de lidstaten.

Vergaderdatum Agenda Vergaderstukken Samenvatting
15/12/2017 ECI expert group meeting 15-12-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Conclusions
Presentation - eID
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - DEMOKRATIA.FI
Presentation - Collaborative Platform
Presentation - Rahvaalgatus.ee
Summary report meeting December 2017
02/06/2017 ECI expert group meeting 02-06-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - Study on eID
Summary report meeting June 2017
22/11/2016 ECI expert group meeting 22-11-2016 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - IT Developments
Presentation - Technical Specifications Presentation - Use of eID Study
Summary report meeting November 2016
19/01/2016 ECI expert group meeting 19-01-2016 - draft agenda Proposals for ECI improvements
Summary report meeting January 2016
15/06/2015 ECI expert group meeting 15-06-2014 - draft agenda Presentation - report
Presentation - study
Final Study
Summary report meeting June 2015
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012