Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief beginnen

  • RSS
Juridisch kader van het Europees burgerinitiatief

Verdragsbepaling

Het burgerinitiatief is vastgelegd in artikel 11, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Afgeleide wetgeving

De procedures en voorwaarden voor het burgerinitiatief zijn uitgewerkt in een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 (de "burgerinitiatiefverordening").

Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (Geconsolideerde versie 10/2013)

Let op: Als bijlage I of bijlage III van de verordening wordt gewijzigd, blijft hun oude versie van toepassing op initiatieven die zijn geregistreerd vóór de inwerkingtreding van de nieuwe versie.

Bijlage I bevat het minimumaantal handtekeningen per lidstaat dat in ten minste 7 lidstaten moet worden gehaald.

Bijlage III bevat de modellen voor het steunbetuigingsformulier.

Overige wettelijke besluiten in verband met het Europees burgerinitiatief:

Comité voor het burgerinitiatief

Het Comité voor het burgerinitiatief is opgericht op grond van artikel 20 van de burgerinitatiefverordening. Het moet de Commissie helpen bij de uitvoering van de verordening, met name wat betreft de technische specificaties van de online-inzamelingssystemen.

Voor informatie over de comitévergaderingen en de door het comité behandelde ontwerpmaatregelen verwijzen we u naar het "comitologieregister" van de Commissie:
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm

Deskundigengroep over het Europees burgerinitiatief

Deze deskundigengroep, waarin de autoriteiten van de lidstaten zijn vertegenwoordigd, is opgericht door de Commissie om de uitwisseling van informatie en de coördinatie tussen de lidstaten in het kader van de uitvoering van de burgerinitiatiefverordening te vergemakkelijken.

Vergaderdatum Agenda Vergaderstukken Samenvatting
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014