Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

  • RSS
Il-qafas leġiżlattiv għall-Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej

Id-dispożizzjonijiet tat-Trattat

Id-dritt tal-inizjattiva taċ-ċittadini hu mniżżel fl-Artikolu 11(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Il-leġislazzjoni sekondarja

Il-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-inizjattiva taċ-ċittadini huma mniżżlin f'Regolament adottat mill-Parlament Ewropea u l-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 (ir-"Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini"):

Ir-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini (Verżjoni Konsolidata 28/07/2015)

Jekk jogħġbok innota li f'każ ta' modifika tal-Anness I u l-Anness III tar-Regolament, il-verżjonijiet preċedenti tal-Annessi jistgħu jibqgħu applikabbli għall-inizjattivi reġistrati qabel id-dħul fis-seħħ tal-verżjonijiet il-ġodda.

L-Anness I jipprovdi l-għadd minimu ta' firmatarji kull stat membru li għandu jintlaħaq f'talinqas 7 stati membri.

L-Anness III jipprovdi l-mudelli għall-formoli tad-dikjarazzjoni ta' appoġġ.

L-atti legali l-oħrajn dwar l-inizjattiva Ewropea taċ-ċittadini

Rapporti dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej

Skont l-Artikolu 22 tar-Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini, sal-1 ta' April u kull tliet snin minn dakinhar, il-Kummissjoni trid tippreżenta rapport dwar l-applikazzjoni tar-Regolament.

Storja tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej

Jekk int aktar interessat fl-istorja tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej, u fil-proċess li jwassal għall-adozzjoni tar-Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini, ara l-paġni arkivjati tal-fajl.

Il-kumitat tal-inizjattiva taċ-ċittadini

Il-kumitat tal-inizjattiva taċ-ċittadini hu stabbilit bl-Artikolu 20 tar-Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini biex jassisti lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għas-sistemi ta' ġbir onlajn.

Għal informazzjoni dwar il-laqgħat tal-kumitat u l-abbozz tal-miżuri diskussi mill-kumitat, idħol fir-Reġistru tal-Komitoloġija tal-Kummissjoni.

Grupp ta' esperti dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej

Dan il-grupp ta' esperti, li hu ffurmat mill-awtoritajiet tal-istati membri, twaqqaf mill-Kummissjoni biex jiskambja l-opinjonijiet u jiffaċilita l-koordinazzjoni fost l-istati membri dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini

Id-data tal-laqgħa L-aġenda Id-dokumenti tal-laqgħa Taqsira tal-proċeduri
05/06/2018 ECI expert group meeting 05-06-2018 - draft agenda Presentation - ECI Communication Campaign
Presentation - AGM
Presentation - Focus on IT aspects
15/12/2017 ECI expert group meeting 15-12-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Conclusions
Presentation - eID
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - DEMOKRATIA.FI
Presentation - Collaborative Platform
Presentation - Rahvaalgatus.ee
Summary report meeting December 2017
02/06/2017 ECI expert group meeting 02-06-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - Study on eID
Summary report meeting June 2017
22/11/2016 ECI expert group meeting 22-11-2016 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - IT Developments
Presentation - Technical Specifications Presentation - Use of eID Study
Summary report meeting November 2016
19/01/2016 ECI expert group meeting 19-01-2016 - draft agenda Proposals for ECI improvements
Summary report meeting January 2016
15/06/2015 ECI expert group meeting 15-06-2014 - draft agenda Presentation - report
Presentation - study
Final Study
Summary report meeting June 2015
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012