Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Niedi inizjattiva

  • RSS
Qafas leġiżlattiv għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej

Id-dispożizzjoni tat-Trattat

Id-dritt tal-inizjattiva taċ-ċittadini huwa stipulat fl-Artiklu 11(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Leġiżlazzjoni sekondarja

Il-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-inizjattiva taċ-ċittadini huma mniżżlin f'Regolament adottat mill-Parlament Ewropea u l-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 (ir-"Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini"):

Ir-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 16 ta’ Frar 2011 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini (verżjoni Konsolidatata 10/2013)

Jekk jogħġbok innota li, f’każ ta’ modifika tal-Anness I u l-Anness III tar-Regolament, il-verżjonijiet preċedenti tagħhom jistgħu jibqgħu applikabbli fir-rigward tal-inizjattivi rreġistrati qabel id-dħul fis-seħħ tal-verżjonijiet ġodda tagħhom.

Anness I jistipula l-għadd minimu ta’ firmatarji għal kull Stat Membru. Dan l-għadd irid jintlaħaq f’tal-anqas 7 Stati Membri.

Anness III jipprovdi l-mudelli ta’ formoli ta’ dikjarazzjoni ta’ appoġġ.

Atti legali oħrajn dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej:

Kumitat għall-inizjattiva taċ-ċittadini

Il-kumitat tal-inizjattiva taċ-ċittadini hu stabbilit bl-Artikolu 20 tar-Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini biex jassisti lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għas-sistemi ta’ ġbir onlajn.

Għal informazzjoni dwar il-laqgħat tal-kumitat u l-abbozz tal-miżuri diskussi mill-kumitat, idħol fir-Reġistru tal-Komitoloġija tal-Kummissjoni:
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm

Grupp espert dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini

Dan il-grupp ta’ esperti, li hu ffurmat mill-awtoritajiet tal-istati membri, twaqqaf mill-Kummissjoni biex jiskambja l-opinjonijiet u jiffaċilita l-koordinazzjoni fost l-istati membri dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini

Data tal-laqgħa Aġenda Dokumenti tal-laqgħa Rendikont tal-rekord
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014