Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Eiropas pilsoņu iniciatīvas tiesiskais regulējums

Līgumā iekļautie noteikumi

Pilsoņu tiesības izrādīt iniciatīvu ir izklāstītas Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punktā.

Sekundārie tiesību akti

Pilsoņu iniciatīvas procedūras un to regulējošie noteikumi ir izklāstīti regulā, ko 2011. gada 16. februārī pieņēmuši Eiropas Parlaments un Padome (proti, Regulā par pilsoņu iniciatīvu):

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu (2015. gada 28. jūlija konsolidētā versija)

Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja ir izmainīts Regulas I un III pielikums, to iepriekšējās versijas joprojām ir spēkā attiecībā uz iniciatīvām, kuras reģistrētas pirms jauno versiju stāšanās spēkā.

I pielikumā ir norādīts minimālais parakstītāju skaits katrā dalībvalstī. Tas jāsasniedz vismaz septiņās dalībvalstīs.

III pielikumā ir paziņojuma par atbalstu paraugveidlapas.

Citi tiesību akti, kas attiecas uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu

Ziņojumi par Eiropas pilsoņu iniciatīvu

Atbilstīgi Regulas par pilsoņu iniciatīvu 22. pantam līdz 2015. gada 1. aprīlim un pēc tam ik pēc 3 gadiem Komisijai ir jāsniedz ziņojums par regulas piemērošanu.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas vēsture

Ja gribat uzzināt vairāk par Eiropas pilsoņu iniciatīvas vēsturi un procesu, kas noveda pie tā, ka tika pieņemta Regula par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, apmeklējiet arhivētās lapas par šo tematu.

Pilsoņu iniciatīvas komiteja

Pilsoņu komiteju izveido atbilstīgi Regulas par pilsoņu iniciatīvu 20. pantam. Tās mērķis ir palīdzēt Komisijai īstenot minētās regulas prasības attiecībā uz elektronisko vākšanas sistēmu tehnisko specifikāciju.

Ja jums vajadzīga informācija par komitejas sanāksmēm un par iecerētajiem pasākumiem, kas apspriesti komitejā, ielūkojieties Eiropas Komisijas komitoloģijas reģistrā.

ekspertu grupa Eiropas pilsoņu iniciatīvas lietās.

Šo ekspertu grupu, kurā pārstāvētas dalībvalstu iestādes, ir izveidojusi Komisija, lai starp dalībvalstīm atvieglotu viedokļu apmaiņu un koordināciju jautājumos, kas saistīti ar Regulas par pilsoņu iniciatīvu īstenošanu.

Sanāksmes datums Darba kārtība Sanāksmes dokumenti Protokola kopsavilkums
15/12/2017 ECI expert group meeting 15-12-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Conclusions
Presentation - eID
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - DEMOKRATIA.FI
Presentation - Collaborative Platform
Presentation - Rahvaalgatus.ee
Summary report meeting December 2017
02/06/2017 ECI expert group meeting 02-06-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - Study on eID
Summary report meeting June 2017
22/11/2016 ECI expert group meeting 22-11-2016 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - IT Developments
Presentation - Technical Specifications Presentation - Use of eID Study
Summary report meeting November 2016
19/01/2016 ECI expert group meeting 19-01-2016 - draft agenda Proposals for ECI improvements
Summary report meeting January 2016
15/06/2015 ECI expert group meeting 15-06-2014 - draft agenda Presentation - report
Presentation - study
Final Study
Summary report meeting June 2015
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012