Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Europos piliečių iniciatyvos teisinis pagrindas

Sutarties nuostata

Teisė pateikti piliečių iniciatyvą apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalyje.

Antriniai teisės aktai

Piliečių iniciatyvų tvarka ir sąlygos nustatytos 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente dėl piliečių iniciatyvos:

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (konsoliduota redakcija – 2015-07-28)

Atkreipkite dėmesį į tai, kad reglamento I ir III priedų pakeitimo atveju ankstesnės priedų redakcijos gali būti tebetaikomos iniciatyvoms, užregistruotoms prieš įsigaliojant naujoms redakcijoms.

I priede pateiktas minimalus pasirašiusiųjų valstybėje narėje skaičius, kuris turi būti pasiektas ne mažiau kaip 7 valstybėse narėse.

III priede pateikiami pritarimo pareiškimų formų modeliai.

Kiti su Europos piliečių iniciatyva susiję teisės aktai

Europos piliečių iniciatyvos ataskaitos

Remiantis Reglamento dėl piliečių iniciatyvos 22 straipsniu, Komisija turi ne vėliau kaip 2015 m. balandžio 1 d. ir kas trejus metus po to teikti reglamento taikymo ataskaitas.

Europos piliečių iniciatyvos istorija

Jei norite daugiau sužinoti apie tai, kaip atsirado Europos piliečių iniciatyva ir kokie buvo Reglamento dėl piliečių iniciatyvos rengimo etapai, skaitykite į archyvą įkeltus puslapius šia tema.

Piliečių iniciatyvos komitetas

Piliečių iniciatyvos komitetas įsteigtas pagal Reglamento dėl piliečių iniciatyvos 20 straipsnį. Jo užduotis – padėti Komisijai įgyvendinti reglamento nuostatas dėl internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų techninių specifikacijų.

Apie komiteto posėdžius ir juose aptariamus priemonių projektus skelbiama Komisijos komitologijos registre.

Europos piliečių iniciatyvos ekspertų grupė

Šią iš valstybių narių valdžios institucijų atstovų sudarytą ekspertų grupę sukūrė Komisija, siekdama su valstybėmis narėmis dalytis nuomone dėl Piliečių iniciatyvos reglamento įgyvendinimo ir padėti valstybėms narėms koordinuoti susijusią veiklą.

Posėdžio data Darbotvarkė Posėdžio dokumentai Protokolo santrauka
15/12/2017 ECI expert group meeting 15-12-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Conclusions
Presentation - eID
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - DEMOKRATIA.FI
Presentation - Collaborative Platform
Presentation - Rahvaalgatus.ee
Summary report meeting December 2017
02/06/2017 ECI expert group meeting 02-06-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - Study on eID
Summary report meeting June 2017
22/11/2016 ECI expert group meeting 22-11-2016 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - IT Developments
Presentation - Technical Specifications Presentation - Use of eID Study
Summary report meeting November 2016
19/01/2016 ECI expert group meeting 19-01-2016 - draft agenda Proposals for ECI improvements
Summary report meeting January 2016
15/06/2015 ECI expert group meeting 15-06-2014 - draft agenda Presentation - report
Presentation - study
Final Study
Summary report meeting June 2015
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012