Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Pokretanje inicijative

  • RSS
Zakonodavni okvir europske građanske inicijative

Odredbe Ugovora

Pravo na građansku inicijativu određeno je člankom 11. stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji.

Sekundarno zakonodavstvo

Postupci i uvjeti povezani s građanskom inicijativom utvrđeni su Uredbom koju su Europski parlament i Vijeće donijeli 16. veljače 2011. („Uredba o građanskoj inicijativi”):

Uredba (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (pročišćena verzija 10/2013)

U slučaju izmjene Priloga I. i Priloga III. Uredbi njihove prethodne verzije mogu se primjenjivati na inicijative registrirane prije stupanja na snagu novih verzija.

Prilogom I. predviđa se najmanji broj potpisnika po državi članici u najmanje 7 država članica.

Prilogom III. predviđaju se predlošci za obrasce izjava o potpori.

Drugi pravni akti koji se odnose na europsku građansku inicijativu:

Odbor za građansku inicijativu

Člankom 20. Uredbe o građanskoj inicijativi utvrđuje se uspostava Odbora za građansku inicijativu radi pomoći Komisiji pri provedbi Uredbe u vezi s tehničkim specifikacijama za sustave internetskog prikupljanja.

Informacije o sastancima odbora i nacrtima mjera o kojima se raspravljalo nalaze se u registru komitologije Komisije:
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm

Stručna skupina za europsku građansku inicijativu

Komisija je osnovala stručnu skupinu sastavljenu od predstavnika tijela država članica kako bi potaknula razmjenu mišljenja i olakšala usklađenost među državama članicama pri provedbi Uredbe o građanskoj inicijativi.

Datum sastanka Dnevni red Radni dokumenti Zapisnik
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014