Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Seol tionscnamh

  • RSS
Creat reachtach an Tionscnaimh ó na Saoránaigh

Foráil an Chonartha

Tá an ceart chun tionscnamh ó na saoránaigh a chur isteach leagtha amach in Airteagal 11(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

Reachtaíocht thánaisteach

Leagtar amach nósanna imeachta agus coinníollacha an tionscnaimh ó na saoránaigh i Rialachán a ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an 16 Feabhra 2011 (an 'Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh'):

Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh (Leagan comhdhlúite 10/2013)

Tabhair faoi deara, má dhéantar athrú ar Iarscríbhinn I nó ar Iarscríbhinn III den Rialachán, go bhféadfadh feidhm a bheith leis na leaganacha níos luaithe fós i dtaca le tionscnaimh a cláraíodh sular tháinig na leaganacha nua i bhfeidhm.

In Iarscríbhinn I tá líon íosta na sínitheoirí in aghaidh an Bhallstáit is gá i 7 mBallstát ar a laghad.

In Iarscríbhinn II tá na samhlacha do na foirmeacha ráitis tacaíochta.

Gníomhartha dlí eile a bhaineann leis an tionscnamh ó na saoránaigh:

Coiste an tionscnaimh ó na saoránaigh

Bunaíodh coiste an tionscnaimh ó na saoránaigh faoi Airteagal 20 den Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh chun teacht i gcúnamh ar an gCoimisiún an Rialachán a chur chun feidhme i ndáil le sonraíochtaí teicniúla le haghaidh córas bailithe ar líne.

Chun eolas a fháil faoi chruinnithe an choiste agus faoi dhréacht-bhearta a phléadh, féach Clár Coisteolaíochta an Choimisiúin:
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm

Grúpa saineolaithe ar an Tionscnamh ó na Saoránaigh

Údaráis na mBallstát a bheidh sa ghrúpa saineolaithe seo a bhunaigh an Coimisiún chun tuairimí a mhalartú agus chun comhordú i measc na mBallstát a éascú i dtaobh chur chun feidhme an Rialacháin maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh.

Dáta an chruinnithe Clár Doiciméid don chruinniú Taifead achomair
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014