Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
Creat reachtach an Tionscnaimh ó na Saoránaigh

Foráil an Chonartha

Tá ceart na saoránach chun tionscnamh a ghlacadh leagtha amach in Airteagal 11(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

Reachtaíocht thánaisteach

Leagtar amach na nósanna imeachta agus coinníollacha a bhaineann leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh i Rialachán a ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an 16 Feabhra 2011 (an Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh):

Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh (leagan comhdhlúite 28/07/2015).

Tabhair do d'aire, má dhéantar athrú ar Iarscríbhinn I nó ar Iarscríbhinn III den Rialachán, go bhféadfadh feidhm a bheith leis na leaganacha níos luaithe fós i dtaca le tionscnaimh a cláraíodh sular tháinig na leaganacha nua i bhfeidhm.

In Iarscríbhinn I leagtar síos an líon íosta sínitheoirí in aghaidh an Bhallstáit is gá a bhaint amach i 7 mBallstát ar a laghad.

In Iarscríbhinn III tá na samhlacha do na foirmeacha ráitis tacaíochta.

Gníomhartha dlí eile a bhaineann leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh

Tuarascálacha ar an Tionscnamh ó na Saoránaigh

De réir Airteagal 22 den Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh, faoin 1 Aibreán 2015 agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, ní mór don Choimisiún tuarascáil a thíolacadh maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin.

Stair an Tionscnaimh ó na Saoránaigh

Más spéis leat níos mó eolais a fháil faoi stair an Tionscnaimh ó na Saoránaigh agus faoin bpróiseas a raibh glacadh an Rialacháin maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh mar thoradh air, féach na leathanaigh aircívithe ábhartha.

Coiste an Tionscnaimh ó na Saoránaigh

In Airteagal 20 den Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh, déantar foráil maidir le coiste a bhunú a thabharfaidh cúnamh don Choimisiún an Rialachán a chur chun feidhme i ndáil le sonraíochtaí teicniúla do chórais bailithe ar líne.

Chun eolas a fháil faoi chruinnithe an choiste agus faoi dhréacht-bhearta a pléadh, féach Clár Coisteolaíochta an Choimisiúin.

Grúpa saineolaithe ar an Tionscnamh ó na Saoránaigh

Údaráis na mBallstát atá sa ghrúpa saineolaithe seo a bhunaigh an Coimisiún chun tuairimí a mhalartú agus chun comhordú i measc na mBallstát a éascú i dtaobh chur chun feidhme an Rialacháin maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh.

Dáta an chruinnithe Clár Cáipéisí don chruinniú Taifead achomair
05/06/2018 ECI expert group meeting 05-06-2018 - draft agenda Presentation - ECI Communication Campaign
Presentation - AGM
Presentation - Focus on IT aspects
15/12/2017 ECI expert group meeting 15-12-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Conclusions
Presentation - eID
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - DEMOKRATIA.FI
Presentation - Collaborative Platform
Presentation - Rahvaalgatus.ee
Summary report meeting December 2017
02/06/2017 ECI expert group meeting 02-06-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - Study on eID
Summary report meeting June 2017
22/11/2016 ECI expert group meeting 22-11-2016 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - IT Developments
Presentation - Technical Specifications Presentation - Use of eID Study
Summary report meeting November 2016
19/01/2016 ECI expert group meeting 19-01-2016 - draft agenda Proposals for ECI improvements
Summary report meeting January 2016
15/06/2015 ECI expert group meeting 15-06-2014 - draft agenda Presentation - report
Presentation - study
Final Study
Summary report meeting June 2015
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012