Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Tee kansalaisaloite

  • RSS
Eurooppalaisen kansalaisaloitteen lainsäädäntökehys

EU:n perussopimuksen säännös

Oikeus kansalaisaloitteeseen on vahvistettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdassa.

Sekundäärilainsäädäntö

Kansalaisaloitteen menettelyt ja ehdot on vahvistettu kansalaisaloiteasetuksessa:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 211/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kansalaisaloitteesta (konsolidoitu toisinto 10/2013)

Huom. Jos asetuksen liitteitä I ja III muutetaan, niiden aiempia versioita voidaan soveltaa aloitteisiin, jotka on rekisteröity ennen muutettujen versioiden voimaantuloa.

Liitteessä I vahvistetaan allekirjoittajien vähimmäismäärät eri EU-maissa. Määrän tulee ylittyä vähintään 7 maassa.

Liite III sisältää tuenilmauslomakkeiden mallit.

Muita eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyviä säädöksiä:

Kansalaisaloitekomitea

Kansalaisaloitekomitea auttaa komissiota online-keruujärjestelmän teknisiin eritelmiin liittyvissä kysymyksissä. Komiteasta säädetään kansalaisaloiteasetuksen 20 artiklassa.

Komitean kokouksista ja sen käsittelemistä asioista saa tietoa komission komiteamenettelyrekisterin kautta:
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm

Eurooppalaista kansalaisaloitetta käsittelevä asiantuntijaryhmä

Tämä komission perustama asiantuntijaryhmä koostuu EU-maiden viranomaisista. Sen tehtävänä on vaihtaa näkemyksiä kansalaisaloiteasetuksen täytäntöönpanosta ja avustaa täytäntöönpanon koordinoinnissa EU-maiden välillä.

Kokouspäivä Esityslista Kokousasiakirjat Tiivistelmä pöytäkirjasta
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014