Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Eurooppalaisen kansalaisaloitteen lainsäädäntökehys

Kansalaisaloitetta koskeva EU:n perussopimuksen kohta

Kansalaisten oikeus tehdä kansalaisaloitteita on vahvistettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdassa.

Sekundäärilainsäädäntö

Kansalaisaloitteen menettely ja ehdot on vahvistettu kansalaisaloiteasetuksessa:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kansalaisaloitteesta (asetus (EU) N:o 211/2011, annettu 16.2.2011, konsolidoitu toisinto 28.7.2015)

Huom. Jos asetuksen liitteitä I ja III muutetaan, niiden aiempia versioita voidaan soveltaa aloitteisiin, jotka on rekisteröity ennen muutettujen versioiden voimaantuloa.

Liitteessä I vahvistetaan allekirjoittajien vähimmäismäärät eri EU-maissa. Määrän tulee ylittyä vähintään 7 maassa.

Liite III sisältää tuenilmauslomakkeiden mallit.

Muita eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyviä säädöksiä

Kertomukset kansalaisaloiteasetuksen soveltamisesta

Kansalaisaloiteasetuksen 22 artiklan mukaan komission on esitettävä kertomus kyseisen asetuksen soveltamisesta viimeistään 1.4.2015 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen taustaa

Tietoa kansalaisaloitteen taustoista ja sitä koskevan asetuksen antamiseen johtaneesta prosessista on kansalaisaloitesivuston arkistoidussa osiossa.

Kansalaisaloitekomitea

Online-keruujärjestelmän teknisiin eritelmiin liittyvissä kysymyksissä komissiota auttaa kansalaisaloitekomitea, josta säädetään kansalaisaloiteasetuksen 20 artiklassa.

Komitean kokouksista ja sen käsittelemistä asioista saa tietoa komission komiteamenettelyrekisterin kautta

Eurooppalaista kansalaisaloitetta käsittelevä asiantuntijaryhmä

Tämä komission perustama asiantuntijaryhmä koostuu EU-maiden viranomaisista. Sen tehtävänä on vaihtaa näkemyksiä kansalaisaloiteasetuksen täytäntöönpanosta ja avustaa täytäntöönpanon koordinoinnissa EU-maiden välillä.

Kokouspäivä Esityslista Kokousasiakirjat Tiivistelmä pöytäkirjasta
15/12/2017 ECI expert group meeting 15-12-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Conclusions
Presentation - eID
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - DEMOKRATIA.FI
Presentation - Collaborative Platform
Presentation - Rahvaalgatus.ee
Summary report meeting December 2017
02/06/2017 ECI expert group meeting 02-06-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - Study on eID
Summary report meeting June 2017
22/11/2016 ECI expert group meeting 22-11-2016 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - IT Developments
Presentation - Technical Specifications Presentation - Use of eID Study
Summary report meeting November 2016
19/01/2016 ECI expert group meeting 19-01-2016 - draft agenda Proposals for ECI improvements
Summary report meeting January 2016
15/06/2015 ECI expert group meeting 15-06-2014 - draft agenda Presentation - report
Presentation - study
Final Study
Summary report meeting June 2015
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012