Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Euroopa kodanikualgatuse õigusraamistik

Aluslepingu säte

Kodanikualgatuse õigus on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõikes 4.

Teisesed õigusaktid

Kodanikualgatuse menetlused ning tingimused on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt 16. veebruaril 2011 vastu võetud määruses (määrus kodanikualgatuse kohta):

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 211/2011, 16. veebruar 2011, kodanikualgatuse kohta (konsolideeritud versioon 28/07//2015)

Pange tähele, et määruse I ja III lisasse tehtavate muudatuste korral võidakse jätkuvalt kohaldada nende varasemaid versioone selliste algatuste puhul, mis on registreeritud enne uute versioonide jõustumist.

I lisas on sätestatud allakirjutanute miinimumarv liikmesriigi kohta, mis tuleb saavutada vähemalt 7 liikmesriigis.

III lisas on sätestatud toetusavalduse vormide näidised.

Muud Euroopa kodanikualgatusega seotud õigusaktid

Euroopa kodanikualgatust käsitlevad aruanded

Kooskõlas kodanikualgatuse määruse artikliga 22 esitab komisjon hiljemalt 1. aprillil 2015 ja seejärel iga kolme aasta järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande asjaomase määruse kohaldamise kohta.

Euroopa kodanikualgatuse ajalugu

Kui Teil on sügavam huvi Euroopa kodanikualgatuse ajaloo ning kodanikualgatuse määruse vastuvõtmiseni viiva menetluse vastu, siis tutvuge arhiveeritud lehekülgedega.

Kodanikualgatuse komitee

Kodanikualgatuse komitee loodi kodanikualgatust käsitleva määruse artikli 20 kohaselt, et abistada komisjoni määruse rakendamisel seoses veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide tehniliste spetsifikatsioonidega.

Teavet komitee koosolekute ning arutatud meetmete eelnõude kohta leiate komisjoni komiteemenetluse registrist.

Euroopa kodanikualgatuse eksperdirühm

Komisjon moodustas selle liikmesriikide ametiasutustest koosneva eksperdirühma, et vahetada arvamusi ning hõlbustada liikmesriikide vahelist kooskõlastamist seoses kodanikualgatust käsitleva määruse rakendamisega.

Koosoleku kuupäev Päevakord Koosoleku dokumendid Koosoleku protokolli kokkuvõte
15/12/2017 ECI expert group meeting 15-12-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Conclusions
Presentation - eID
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - DEMOKRATIA.FI
Presentation - Collaborative Platform
Presentation - Rahvaalgatus.ee
Summary report meeting December 2017
02/06/2017 ECI expert group meeting 02-06-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - Study on eID
Summary report meeting June 2017
22/11/2016 ECI expert group meeting 22-11-2016 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - IT Developments
Presentation - Technical Specifications Presentation - Use of eID Study
Summary report meeting November 2016
19/01/2016 ECI expert group meeting 19-01-2016 - draft agenda Proposals for ECI improvements
Summary report meeting January 2016
15/06/2015 ECI expert group meeting 15-06-2014 - draft agenda Presentation - report
Presentation - study
Final Study
Summary report meeting June 2015
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012