Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Retsgrundlag for det europæiske borgerinitiativ

Traktatbestemmelse

Borgernes initiativret er fastsat i artikel 11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union.

Afledt ret

Procedurerne og vilkårene for borgerinitiativer er fastsat i en EU-forordning, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 16. februar 2011("forordningen om borgerinitiativer").

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer (konsolideret udgave af 28. juli 2015).

Bemærk, at hvis bilag I og III til forordningen ændres, kan de tidligere versioner af bilagene gælde for initiativer, der er registreret inden de nye versioners ikrafttræden.

I henhold til bilag I skal minumumsantallet af underskrifter pr. medlemsland nås i mindst 7 lande.

Bilag III indeholder modellerne for støttetilkendegivelsesformularerne.

Andre retsakter om det europæiske borgerinitiativ

Rapporter om det europæiske borgerinitiativ

I henhold til artikel 22 i forordningen om borgerinitiativer skal Kommissionen senest den 1. april 2015 og derefter hvert tredje år aflægge rapport om anvendelsen af forordningen.

Det europæiske borgerinitiativs historie

Du kan læse mere om det europæiske borgerinitiativs historie og den proces, der førte til vedtagelse af forordningen om borgerinitiativer, på de arkiverede sider.

Udvalget for borgerinitiativer

Udvalget for borgerinitiativer er oprettet i medfør af artikel 20 i forordningen om borgerinitiativer for at bistå Kommissionen med gennemførelsen af forordningen med hensyn til tekniske specifikationer for onlineindsamlingssystemer.

I Kommissionens komitologiregister kan du finde flere oplysninger om udvalgets møder og drøftelser.

Ekspertgruppen for det europæiske borgerinitiativ

Kommissionen har nedsat denne ekspertgruppe, der består af medlemslandenes myndigheder, for at udveksle synspunkter og lette koordineringen af gennemførelsen af forordningen om borgerinitiativer mellem medlemslandene

Mødedato Dagsorden Mødedokumenter Mødereferat
15/12/2017 ECI expert group meeting 15-12-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Conclusions
Presentation - eID
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - DEMOKRATIA.FI
Presentation - Collaborative Platform
Presentation - Rahvaalgatus.ee
Summary report meeting December 2017
02/06/2017 ECI expert group meeting 02-06-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - Study on eID
Summary report meeting June 2017
22/11/2016 ECI expert group meeting 22-11-2016 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - IT Developments
Presentation - Technical Specifications Presentation - Use of eID Study
Summary report meeting November 2016
19/01/2016 ECI expert group meeting 19-01-2016 - draft agenda Proposals for ECI improvements
Summary report meeting January 2016
15/06/2015 ECI expert group meeting 15-06-2014 - draft agenda Presentation - report
Presentation - study
Final Study
Summary report meeting June 2015
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012