Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Legislativní rámec pro evropskou občanskou iniciativu

Ustanovení Smlouvy

Právo občanů ujmout se iniciativy je zakotveno v čl. 11 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii.

Sekundární právní předpisy

Pravidla a postupy, kterými se občanská iniciativa řídí, jsou stanoveny v nařízení, které přijaly Evropský parlament a Rada Evropské unie dne 16. února 2011 (tzv. nařízení o občanské iniciativě):

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (konsolidované znění z 28. července 2015)

Upozorňujeme, že v případě změny přílohy I a přílohy III tohoto nařízení může pro iniciativy zaregistrované před vstupem v platnost nového znění zůstat v platnosti předchozí znění těchto příloh.

Příloha I stanoví minimální počet signatářů na členský stát, kterého je nutné dosáhnout v každém z alespoň 7 členských států.

Příloha III stanoví vzory formuláře prohlášení o podpoře.

Další právní akty vztahující se k evropské občanské iniciativě

Zprávy vypracované o evropské občanské iniciativě

Podle článku 22 nařízení o občanské iniciativě má Komise nejpozději do 1. dubna 2015 a poté každé tři roky předložit zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

Historie občanské iniciativy

Pokud hledáte informace o tom, jak evropská občanská iniciativa vznikala a jak probíhalo přijetí nařízení o občanské iniciativě, navštivte archivované stránky.

Výbor pro občanskou iniciativu

Podle článku 20 nařízení o občanské iniciativě byl zřízen výbor pro občanskou iniciativu, který je Evropské komisi nápomocen při provádění uvedeného nařízení, pokud jde o technické specifikace pro online systémy pro sběr prohlášení o podpoře.

Informace o zasedáních výboru a navrhovaných opatřeních, které projednává, najdete v rejstříku postupu projednávání ve výborech.

Odborná skupina pro evropskou občanskou iniciativu

Tato skupina, jejímiž členy jsou zástupci orgánů členských států, byla Komisí zřízena za účelem výměny názorů a snazší koordinace činnosti jednotlivých členských států v souvislosti s prováděním nařízení o občanské iniciativě.

Datum jednání Pořad jednání Podklady k jednání Zápis z jednání
15/12/2017 ECI expert group meeting 15-12-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Conclusions
Presentation - eID
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - DEMOKRATIA.FI
Presentation - Collaborative Platform
Presentation - Rahvaalgatus.ee
Summary report meeting December 2017
02/06/2017 ECI expert group meeting 02-06-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - Study on eID
Summary report meeting June 2017
22/11/2016 ECI expert group meeting 22-11-2016 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - IT Developments
Presentation - Technical Specifications Presentation - Use of eID Study
Summary report meeting November 2016
19/01/2016 ECI expert group meeting 19-01-2016 - draft agenda Proposals for ECI improvements
Summary report meeting January 2016
15/06/2015 ECI expert group meeting 15-06-2014 - draft agenda Presentation - report
Presentation - study
Final Study
Summary report meeting June 2015
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012